Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens yttrande om Förslag om begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning (U2012/3740/UH)

Konstnärsnämndens yttrande om Förslag om begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning (U2012/3740/UH)

Eftersom begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning delvis har kommit att överlappa varandra gjorde regeringen bedömningen att det kunde finnas skäl till att se över användningen av begreppet konstnärligt utvecklingsarbete för att på sikt ersätta det med konstnärlig forskning, utvecklingsarbete och kunskapsbildning.
Sammanfattning 
Konstnärsnämnden ser positivt på den föreslagna förändringen. Mot bakgrund av utvecklingen inom forskarutbildningen på det konstnärliga området och strävandena att stärka de konstnärliga högskoleutbildningarnas kvalité finns det all anledning till att förespråka förslaget som borde medföra en förstärkning av den konstnärliga forskningens ställning och legitimitet.
Konstnärsnämnden anser att det är angeläget att konstnärliga högskole-utbildningar och konstnärliga professioner i så hög grad som möjligt knyts till och baseras på en konstnärlig forskningsbas för att möjliggöra en optimal kunskapsutveckling.

Konstnärsnämndens yttrande över förslaget om begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning - Utbildningsdepartementets remisspromemoria (U2012/3740/UH)
Uppdaterad: 2012-12-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se