Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Samtal: Daniel McClean - The Law, Artistic Authorship and Institutional Critique

Samtal: Daniel McClean - The Law, Artistic Authorship and Institutional Critique


dniel mclean pallini2.jpg

Tid: tisdag 5 juni, kl 17.00
Plats: Lucie Fontaines ateljé, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm
Daniel McCleans samtal ingår i Body of Work, ett projekt utvecklat av Lucie Fontaine i samarbete med Iaspis. Daniel McClean föreläser om ett antal juridiska tvister mellan konstnärer och konstinstitutioner eller samlare, där konstnärer har använt lagen för att förstärka det konstnärliga upphovsmannaskapet.
Han kommer bland annat att tala om det amerikanska rättsfallet Christoph Büchel och MASS MoCA (2007 – 2010), angående museets beställning av Büchels installation Training Ground for Democracy. McClean reflekterar över hur Büchel lyckades stödja sig på USA:s rättssystem för att skydda konstnärers moraliska rätt till upphovsmannaskap - The Visual Artists Rights Act (1990) -  och de följder som domen fick för andra konstnärer och institutioner. Han kommer också att sätta Büchels och MASS MoCAs fall i relation till tidigare konflikter mellan konstnärer, samlare och institutioner på 1960-talet, inklusive Carl Andres konflikt med Whitney Museum liksom Donald Judds och Sol LeWitts konflikter med Count Panza angående behandlingen av deras verk.

McClean kommer även att tala om Seth Siegelaubs och Bob Projanskys framsynta modell för juridiska lagar, The Artist’s Contract (1971) liksom  deras radikala förslag om hur konstnärer kan kontrollera sina konstverk efter att de lämnat konstnärens ägo, till exempel vid återförsäljningar och utställningar.
Under samtalet ges tillfälle att analysera kopplingarna mellan konstnärers användande av lagen så som den reflekteras i både Büchels rättegång och den institutionella kritiken. McClean kommer att argumentera för  att rättegången på sätt och vis kan ses som den yttersta formen av institutionell kritik och kulmen av projektet. Samtidigt belyser han de begränsningar som existerar parallellt inom juridiken och ”konstens system” i relation till hur man tolkar upphovsmannaskap, och båda systemens blindhet inför kollektiva processer av kulturell produktion och distribution.

Daniel McClean är en Londonbaserad oberoende curator, skribent och juridisk rådgivare med konst som specialitet. Tillsammans med Superflex har han arbetat kring en serie platspecifika konstnärliga uppdrag som undersöker regler, instruktioner, kontrakt och performance inom kontexten samtidskonst och juridik. Bland hans uppdragsgivare återfinns en rad aktörer inom konstfältet som the Arts Council of England, Gagosian, Haunch of Venison och Tate.
 
Efter samtalet kommer Lucie Fontaine att presentera sitt arbete på Moderna Museet i Stockholm som en del av Yoko Onos verk Search for the Fountain (2012), som ingår i Grapefruit, Onos utställning som öppnar 5:e juni på Moderna Museet i Stockholm, från 19:30 - 22.00.

Lucie Fontaine är ateljéstipendiat på Iaspis under våren 2012. För mer information om Lucie Fontaine och Body of Work, vänligen se www.konstnarsnamnden.se/ eller www.luciefontaine.com 

Iaspis projektsamordnare Ulrika Sten nås på: us@iaspis.se telefon: +46 (0)8 506 550 94        
 
 

Uppdaterad: 2012-05-30 Tipsa om sidan

Bild: Lucie Fontaine, Daniel McClean, 2012.

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se