Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens synpunkter rörande utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsåtgärder (Ju 2011:15)

Konstnärsnämndens synpunkter rörande utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsåtgärder (Ju 2011:15)

Konstnärsnämnden har getts tillfälle att lämna synpunkter över vissa upphovsrättsliga frågor i anslutning till ”Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden” (Ju 2011:15).
Konstnärsnämnden synpunkter tar sin utgångspunkt i generella upphovsrättsliga överväganden. Myndigheten  har ingen egen erfarenhet av tillståndsgivning på upphovsrättsområdet eller medling enligt medlingslagen. Konstnärsnämnden har däremot att följa den skapande och utövande konstnärens förutsättningar i samhället.

Inskränkningar i upphovsrätten har stor betydelse för konstnärer och upphovspersoner och bör användas restriktivt. Konstnärsnämndens inställning till inskränkningar är att dessa bara ska införas, alternativt behållas, om det finns ett legitimt samhälleligt intresse som motiverar dessa och att lagstiftaren i så fall iakttar stor försiktighet.

Konstnärsnämndens synpunkter rörande utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsåtgärder (2011:15) 
Uppdaterad: 2012-04-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se