Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Talk: Agnieszka Kurant – A hybrid joy forever

Talk: Agnieszka Kurant – A hybrid joy forever


political map of phantom islands_stor.jpg

Tid: Onsdag 28 mars kl 18
Plats: Lucie Fontaines ateljé, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm
Agnieszka Kurants samtal "A hybrid joy forever"  ("En hybrid glädje för evigt") är en del av Iaspis och Lucie Fontaines samtalsserie A BODY OF WORK.

Agnieszka Kurant utgår i sin presentation från sitt gedigna intresse för den ”okända okända” sidan av kunskap, virtuella kapital, imaginär och immateriell egendom, immateriella arbeten, hybridtillstånd, föremåls värde, form och upphovsmannaskap, likväl som nya metoder för produktion, distribution och spridning inom kunskapskapitalismen. I sina verk utforskar hon hur föremål utan fysisk existens – som fiktioner, rykten, paranormala fenomen eller myter – kommer in i den samtida ekonomins och politikens värld och omvandlas till hybridstrukturer eller föremål i gränslandet mellan fiktion, realekonomi och realpolitik. Hur kan den här fiktiva och imaginära ”osynliga ekonomin” dessutom politiseras och koloniseras och påverka värderingar och maktstrukturer? Hur får ”ickekunskap” och det ”okända okända” värde och politisk mening? Kurant koncentrerar sig på sitt intresse för hur sakers hybridstatus ger dem ett undflyende värde: hybriditeten hos värde, upphovsmannaskap, produktion, spridning, ägande och föremåls aura och upplevelsen av dem, allt detta relateras till hennes tidigare projekt som ofta är i ständig förvandling eller ändrar tillstånd och värde på många olika sätt efter att de skapats och skiftar form och format om och om igen eller förblir permanenta, beroende på olika halvfiktiva eller oväntade faktorer, parametrar eller kontexter som hur rykten, fiktioner eller vädret påverkar ekonomi och politik. En av de faktorer som påverkar föremåls hybridstatus är deras tidlöshet och framtidens närvaro i nuet. Tid, känsla och bruk-felbruk-missbruk är också mycket viktiga när föremåls status förvandlas på grund av skiftningar i aura, syfte och bytesvärde.

En central referenspunkt i Kurants presentation är de förändringsprocesser där värde och mervärde bildas och fördelas. Konstmarknadens och kulturindustrins mekanismer leder till exploatering av det allmänna skapande intellektet. De utsätter det kulturella och/eller konstnärliga föremålet för fetischdyrkan och spekulation ochgrundar sig även på skenbart ogripbara processer och idéer.  Gör detta samtidskulturen till det perfekta laboratoriet för produktion och expropriering av framtida mervärde?  Konstnären presenterar valda röster från den konferens om den sociala kreativitetens politiska ekonomi som hon nyligen var med om att arrangera i Warszawa, och den bok som hon ger ut på Sternberg Press i år, ”A Joy Forever”. Konferensen presenterade kritiska perspektiv på ideologi, där den kreativa sektorn erkänns som en central del av ekonomin och den kreativa klassen som en drivande samhällskraft, där konst betraktas som ett socialt laboratorium för experiment för nya sätt att organisera arbetet och dess exproprieringsmetoder samt olika typer av värdeproduktion, värdespekulation, värdeskapande och värdeackumulation.  ”A joy forever” är ett löfte om allmän lycka – också i ekonomins sfär, med hjälp av en brett tillämpad kreativitet. Är den då ett verktyg för mänsklighetens frigörelse, ett maktredskap eller en plats för investeringar och spekulation? 
 
Konstnären kommer även att prata om hur föremåls status förändras. Som utgångspunkt för samtalet lägger hon en egen analys av den medvetna förlusten av makten över upphovsmannaskap, innehåll, mening och signaturen av konstverk som ofta förvandlas till ett slags memer (nedärvda kulturdrag) som lever sitt eget liv. För Kurant handlar hybriditet också om fiktionen som en byggsten i vår verklighetsuppfattning. Fiktion är väldigt ofta en faktor som ligger till grund för vad vi upplever som sanning – till exempel när samtida ekonomer väver in fiktioner i nya ekonomiska teorier. Paradoxalt nog kan våra försök att tolka världen logiskt ofta leda till att verkligheten upplevs som en fiktion. För att förstå verkligheten måste vi därför inte sällan tillåta ett visst mått av fiktion även när det gäller produktion och upphovsmannaskap.

Agnieszka Kurant är en konstnär baserad i Warsawa. Hon är intresserad av de sätt som tolkningar och översättningar av världen logiskt resulterar i en fiktiv version av verkligheten. Hennes arbeten utforskar hur fiktioner som rykten, paranormala fenomen och immateriella objekt gör entré i dagens ekonomi och politik. Samtalet sker i samarbete med Polska Institutet i Stockholm. http://www.polskainstitutet.se/

Under sin vistelse som ateljéstipendiat vid Iaspis i Stockholm kommer Lucie Fontaine att stå som värd för en serie av samtal och utställningar. Samtalsserien A BODY OF WORK kommer att fokusera på upphovsmannaskap, signatur, kreativitet och arbete. Alla aktiviteter kommer att ta plats i Lucie Fontaines ateljé på Iaspis, Maria Skolgata 83 i Stockholm.

För mer information se www.iaspis.se och www.luciefontaine.com  eller kontakta Iaspis projektsamordnare, Ulrika Sten, us@iaspis.se, telefon +46 (0)8 506 550 00

 
 

Uppdaterad: 2012-03-26 Tipsa om sidan

Image:

Agnieszka Kurant

Map of Phantom Islands

photochromic print on archival paper

2011

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se