Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förslag till nytt kulturstöd Stockholms stad

Förslag till nytt kulturstöd Stockholms stad

Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd. Bakgrund till uppdraget, omvärlds- och framtidsanalys, statistik, förvaltningens behovsanalys och arbetsmetod samt vilka som deltagit i processen finns i bilagan.
Konstnärsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms stads
nya förslag till kulturstöd och vill framföra några synpunkter utifrån
nämndens uppdrag att bevaka konstnärers villkor samt statligt respektive
kommunalt ansvar för det fria kulturlivet.

Förslag till nytt kulturstöd, Stockholm stad

Konstnärsnämndens yttrande över ett nytt kulturstöd, Stockholm stad
Uppdaterad: 2012-01-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se