Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Pensionsmyndigheten föreslår att regleringsbeloppet mellan statsbudgeten och AP-fonden för statliga ålderspensionsavgifter inte fördelas mellan olika anslagsposter. Istället bör regleringsbeloppet redovisas på ett eget utgiftsanslag om det är positivt och en egen inkomsttitel om det är negativt. Att flertalet statliga ålderspensionsavgifter inte fastställs i förväg, utan istället beräknas löpande under året genom att utbetald pensionsgrundande ersättning multipliceras med en beräknad avgiftssats.
Konstnärsnämnden finner att förslagen om förändrade rutiner främst har teknisk karaktär vars huvudsyfte tycks avse förenklad hantering.Remissen föreslår att Konstnärsnämnden fortsatt ska fastställa statliga ålderspensionsavgifter (STÅP) i förväg enligt den princip som beskrivs som ”alternativ 1”. Konstnärsnämnden finner detta positivt och har inget att invända mot förslaget.

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Konstnärsnämndens yttrand om förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter
Uppdaterad: 2012-01-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se