Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Yttrande över utredningen ”Uppdragstagaren i arbetslöshetsförsäkringen”

Yttrande över utredningen ”Uppdragstagaren i arbetslöshetsförsäkringen”

2011-11-09
I den statliga utredningen Uppdragstagaren i arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2011:52, redogörs för skillnaderna mellan uppdragstagare, arbetstagare och företagare i arbetslöshetsförsäkringen, samt hur uppdrag som uppdragstagare kombinerat med anställning och företagande kan påverka beräkning av arbetslöshetsersättning. Konstnärsnämnden menar att det är viktigt att deltidsarbetslösa ges möjlighet till ersättning. Det är också för många konstnärer vanligt med blandad inkomst från både anställning och näringsverksamhet.

Det ges förslag på två schablonregler som ska underlätta för arbetslöshetskassor att fatta beslut. Dels en precisering av företagarbegreppet genom att knyta det hårdare mot innehavet av en F-skattsedel, dels en precisering om antalet uppdragsgivare. Konstnärsnämnden belyser att dagens kulturarbetsmarknad ofta tvingar många konstnärer till att bli ofrivilliga företagare. Det är också för många konstnärer vanligt med blandad inkomst från både anställning och näringsverksamhet. Konstnärsnämnden menar att det är viktigt att deltidsarbetslösa ges möjlighet till ersättning för den del arbetslösheten gäller. Kulturarbetsmarknaden präglas av många och korta anställningar och det är inte ovanligt att en konstnär kan ha 10-20 anställningar under ett år. Därför oroas Konstnärsnämnden av att en schablonregel på två uppdragsgivare slår hårt. Det är ändå bra att utredningen förslår att en samlad bedömning ska göras i de fall antalet uppdragsgivare är fler än två. Mest positivt är kanske utredningens klargörande över att faktureringsbolag inte innefattas i denna samlade bedömning.


Länkar Betänkande av Utredningen om uppdragstagare
Yttrande över betänkande av utredning om uppdragstagare
 
Uppdaterad: 2011-11-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se