Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Yttrande över utredningen ”En ny upphovsrättslag”

Yttrande över utredningen ”En ny upphovsrättslag”

2011-11-09
Den statliga utredningen, En ny upphovsrättslag, SOU 2011:32, har gjort en översyn av hela upphovsrättslagen i syfte att modernisera och förenkla språkbruket. Det har funnits ett uppdrag i att göra lagen mer överskådlig och lättillgänglig. Några materiella förändringar har inte gjorts.
Konstnärsnämnden stöder i stort de förenklingar och förtydliganden som gjorts i förslaget. Den nya strukturen och kapitelindelningen blir mer logisk och användarvänlig. Ur ett demokratiskt perspektiv känns det angeläget att en lag anammar ett modernare språkbruk samt en teknisk- och logisk utveckling. Att fler förstår lagen är positivt både för de direkt berörda och för allmänheten. Konstnärsnämnden understryker upphovsrättens stora betydelse för enskilda konstnärer. Den ger yrkesverksamma konstnärer försörjningsmöjligheter och den skyddar deras konstnärliga frihet och integritet.

Länkar SOU 2011:32 "En ny upphovsrättslag"
Yttrande slutbetänkande "En ny upphovsrättlag"
 
Uppdaterad: 2011-11-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se