Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Yttrande om konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Yttrande om konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar – Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna (U2011/3651/SV)

2011-10-07
Promemorian lämnar förslag över hur kompletterande utbildningar på eftergymnasial nivå ska inordnas under Myndigheten för yrkeshögskolan. Det föreslås en ny förordning som ska gälla för konst- och kulturutbildningar vilka ska kvalitetssäkras samt ges statligt ekonomiskt stöd. Konstnärsnämnden finner det positivt att promemorian klargör att konst- och kulturutbildningar ofta inte kan hävda samma direkta arbetsmarknadsrelevans för att ingå i yrkeshögskolan och att dessa ska omfattas av ett särskilt regelverk.
Konstnärsnämnden instämmer i stort med förslagen. Det är positivt att promemorian klargör att konst- och kulturutbildningar ofta inte kan hävda samma direkta arbetsmarknadsrelevans för att ingå i yrkeshögskolan och att dessa ska omfattas av ett särskilt regelverk. En del konstskolor föreslås få full finansiering av staten medan andra föreslås få mindre ekonomiskt stöd än idag. Begåvade elever utan ekonomiska resurser ges en annan möjlighet vid helfinansierade utbildningar. I denna konkurrens pekar Konstnärsnämnden ändå på behovet att konstutbildningar finns över hela landet. Tyvärr kategoriserar promemorian ibland på ett olyckligt sätt mellan olika konstområden. Konstnärsnämnden ser ingen orsak till att konstnärliga utbildningar som t.ex. dans, teater och bildkonst klassas olika.
 

Länkar Yttrande om konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar (U2011/3651/SV)
Remiss Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar
 
Uppdaterad: 2011-11-09 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se