Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsstipendier till bild- och formkonstnärer

Arbetsstipendier till bild- och formkonstnärer

2011-09-06
Den 6 september beslutade fondstyrelsen om årets arbetsstipendier, sammanlagt 205 stycken fördelade på 118 målinriktade arbetsstipendier på 120 000 kr per år under två år och 87 arbetsstipendier på 100 000 kr.
Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Styrelsen har även i år låtit nästan hälften av stipendierna, 48 %, gå till sökande som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Syftet med detta är att sprida stipendierna på flera mottagare. Av samma skäl har styrelsen inte tilldelat någon ett nytt målinriktat arbetsstipendium förrän det gått minst tre år utan arbetsstipendium.

Antalet sökande var 2053 och bifallsprocenten var 10 %. Sammanlagt fördelades 22 860 000 kr.

Länkar Lista arbetsstipendier
Lista målinriktade arbetsstipendier
Arbetsstipendiernas fördelning på län
 
Uppdaterad: 2011-09-14 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se