Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsstipendier och projektbidrag till teater-, dans- och filmkonstnärer beslutade

Arbetsstipendier och projektbidrag till teater-, dans- och filmkonstnärer beslutade

2011-02-24
Konstnärsnämndens fördelning av 2011 års arbetsstipendier, målinriktade arbetsstipendier och projektbidrag till verksamma inom teater, dans och film är klar. Totalt får 141 personer dela på 13 miljoner kronor.
I årets fördelningsomgång har 988 ansökningar behandlats och det sammanlagda sökta beloppet var drygt 95 000 000. Av dessa beviljades 141 personer totalt 13 063 000 kronor, det gör ett genomsnittligt stipendiebelopp på 92 645 kronor. 
De konstnärer som nu får stöd är verksamma inom ett mycket brett fält, här återfinns representanter för stora yrkesgrupper som skådespelare, regissörer, filmare och dansare, men även nycirkusartister, animatörer, scenografer och koreografer.
Ett 5-årigt arbetsstipendium tilldelades maskören My Walther och teaterregissören Sara Giese beviljades 200 000 kr för sitt nya pjäsprojekt Så jävla PK. Inom dans tilldelades koreografen Eva Lundqvist ett större projektbidrag om 300 000 kr och Shintaro Oue fick 158 000 kr för projektet Analogism. Inom filmområdet beviljades de större projektbidragen om 200 000 kr bl. a till Maja Lindströms animerade film Till Sacha och samma belopp till Simon Klose för filmprojektet om The Pirate Bay.
En del av stipendiaterna är i början av sin konstnärliga bana, medan andra har mycket lång erfarenhet; åldern spänner mellan 24 år och 73 år. Genomsnittsåldern för utdelade stöd är 36 år. Det var en något större andel kvinnor som ansökte och som beviljades stöd; för teaterområdet 66 %, dansområdet 61 % och för filmområdet lika antal män och kvinnor.
Arbetsstipendier är Konstnärsnämndens stöd till konstnärers allmänna verksamhet och syftar till att förbättra möjligheterna att fördjupa sig och vidareutvecklas i sitt yrke. De målinriktade arbetsstipendierna är ekonomiskt stöd för en specifik arbetsuppgift som konstnären planerar. Det kan till exempel vara research inför en film eller föreställning eller ett utvecklingsarbete för att fördjupa sig inom en ny teknik eller metod. Projektbidragen avser ofta mer omfattande arbeten som även kan inbegripa andra medverkande än den sökande. De allra flesta projektbidragen till filmområdet används till produktion eller utveckling av kort- och dokumentärfilmer. Inom teater och dans är det vanligt att bidragen används till förberedande arbete inför scenuppsättningar, men kan också vara ett stöd för mer intern verksamhet som workshops och liknande.
Beslut om arbetsstipendier och projektbidrag fattas av Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer som består av 12 personer som är yrkesverksamma inom teater-, dans- och filmområdet. Mer om arbetsgruppen finns att läsa på Konstnärsnämndens hemsida.
Nedan presenteras årets beviljade arbetsstipendiater och projektbidrag:

Länkar:
Förteckning över stipendiater uppdelad på stödtyp och område
Statistik över ansökningar och stipendier
Förteckning över alla stipendiater i bokstavsordning

Kontaktinformation:
Tina Pettersson
Handläggare
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 58, 00
 
Uppdaterad: 2011-02-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se