Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Lars Englund

Lars Englund får Bildkonstärsfondens stora stipendium


2010-12-03
Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har beslutat tilldela bildkonstnären Lars Englund årets Stora stipendium på 300 000 kr.
Lars Englund bygger sina objekt utifrån likformade element som fogas till komplexa böljande former eller klot. Det experimenterande draget i hans konstnärskap är alltid framträdande. Elementen och materialen förnyas, delarna kan se ut på annat sätt, förändras förbättras eller förenklas. Det skenbart enklaste elementet består av en stav där placeringen av hålen eller fästpunkterna är avgörande för hur den större formen kan byggas. Den skapande rörelsen från infall, idé och skiss till konstruktionen av en komplex men ändå så självklar rumslig struktur är alltid förnimbar i hela dess vidd.
Det finns en sällsam inbjudan i Lars Englunds verk, att gå ett steg längre, att pressa mot kanten. Lusten att öppna rummet på nytt, som om det vore första gången.
Vi är stolta att kunna tilldela Lars Englund Bildkonstnärsfondens Stora stipendium.
Stipendiet överlämnas på Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83 i Stockholm, den 9 december kl. 18.00. Ytterligare upplysningar om stipendiet kan fås av Bildkonstnärsfondens ordförande Håkan Rehnberg, 073-9840119 eller av fondens sekreterare.
Bildkonstnärsfondens Stora stipendium tilldelas aktiva bild- och formkonstnärer som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har och har haft stor betydelse för nya generationer av konstnärer.
Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden, den myndighet som bland annat fördelar statligt stöd till yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild och form, musik, teater, dans och film.
Lars Olof Gustafson sekreterare
Telefon (direkt) +46 8 506 550 75
 
Uppdaterad: 2010-12-03 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se