Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Jämställdhetsrapport

Konstnärernas ekonomi, arbete och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv

2010-05-05
Rapporten kartlägger konstnärernas ekonomiska jämställdhet genom att ta fram och analysera inkomster, tillgångar och transfereringar som kvinnor och män har inom de konstnärliga yrkesområdena. Frågor om balans mellan egenförsörjning, arbete och familjeliv tas upp i rapporten genom att presentera data på det antal barn kvinnliga och manliga konstnärer har. De statistiska uppgifterna varvas med kultursociologisk forskning och jämförs med motsvarande uppgifter från befolkningen i sin helhet.
Det empiriska underlaget utgörs av 21 500 konstnärer och bygger på registerdata från SCB (Statistiska Centralbyrån) från år 2007 och 2008. Rapporten kommer också att översättas till engelska.

Utredare är Marita Flisbäck, universitetslektor i sociologi med inriktning på genusfrågor vid Göteborgs universitet.

Läs sammanfattande resultat i pressmeddelandet här >>
Ladda ner hela rapporten som pdf-fil  här>> 
 
Uppdaterad: 2010-05-05 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se