Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Föreläsning med Jonathan Benji Boyadgian

Föreläsning med Jonathan Benji Boyadgian

- Toward an urbanscape of chaotic homogeneity, a century of exponential urban development in Bethlehem.


Föreläsningen sker i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Konst&Arkitektur/Documentalities

Tid: 5 maj, 2010, kl 18-20
Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämden, Maria skolgata 83, 2 tr

Bild: Ylva Åborg
Bild: Ylva Åborg

Boyadgian kommer att framföra några perspektiv på vad som har format den urbana utvecklingen i Bethlehem/palestina det senaste århundradet. Relationen mellan ett urbant habitat och dess sociala, politiska, ekonomiska och ekologiska miljö kommer uppmärksammas.

Sedan Osloavtalet undertecknades har palestinska städer expanderat dramatiskt på grund av demografiskt tryck, bostadsbrist och förändringar i gränsområdena. Den urbana utbredningen äter upp det traditionella landskapet i området. Inom det lapptäcke som det israeliska/palestinska landskapet utgör kan det urbana landskapet identifieras som specifikt arabiska/palestinska. Det karakteriseras av händelsefattiga passagepunkter, sovande grannskap och en bristande omsorg för miljön. För att förstå samtidens urbana miljöer, och hur de kan komma att utvecklas, behöver vi börja med att ta hänsyn till den historia som skapat dem.

 
OBS! Föreläsningen är på engelska. Fritt inträde.

För mer information, kontakta Iaspis projektledare Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se,

 
 

Uppdaterad: 2010-04-29 Tipsa om sidan

Jonathan Benji Boyadgian tillhör en ung skara arkitekter i Palestina som intresserar sig för landskap och urbanitet i förhållande till de ständigt fluktuerande lagarna och gränserna i regionen. Han är utbildad i Paris och San Fransisco, har återvänt till sin uppväxtort i Betlehem och undersöker här de historiska referenserna och uttrycken i det samtida, politiskt laddade landskapet.

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se