Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Uppdrag och organisation

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbyte inom dansen. Målsättningen ska vara att stärka konstnärernas egna nätverk och möjligheter att skapa egna långsiktigt hållbara internationella kontakter. En internationell kulturverksamhet av hög kvalitet, konstnärlig integritet, långsiktighet och ömsesidighet ska eftersträvas.

I uppdraget anges att Konstnärsnämnden ska föreslå lämpliga former för internationellt utbyte på olika områden med Iapsis som förebild, enligt regeringens internationella skrivelse (Skr. 2005/06:188).

Stipendier och residens

Internationella Dansprogrammet ger direkta resestöd till danskonstnärer samt erbjuder arbetsvistelser utomlands och bidrar därmed till en fördjupad kontakt med danskonsten i respektive land. Programmet samarbetar även med lokala dansaktörer i Malmö och Göteborg, i arbetet med residens för internationella koreografer.

Information om svensk danskonst

Ett fördjupat utbyte sker genom att Internationella Dansprogrammet bjuder in viktiga personer inom danskonsten för att de ska få ta del av svenska utövares verksamhet. Besöksprogrammen planeras med tanke på att besökarna ska få möta konstnärer med en bred geografisk spridning i landet.

Programverksamhet och samarbetsprojekt

Det internationella utbytet för danskonstnärer ska även fördjupas genom exempelvis föreläsningar, seminarier och diskussioner. Denna del av dansprogrammet kan göras tillgänglig för en större krets än enbart danskonstnärer. Programmet ska samarbeta med andra aktörer för att
genomföra projekt som ökar konstnärernas internationella nätverk och
långsiktigt hållbara kontakter.

Organisation

Konstnärsnämndens styrelse fattar beslut som rör det Internationella Dansprogrammets mål, policy, budget och prioriteringar.
Arbetsgruppen för dans beslutar om fördelning av stipendier och bidrag,
och är rådgivande för programmets inriktning och för internationella projekt mm. Konstnärsnämndens direktör fattar beslut om expertbesök och samverkansprojekt. Programverksamheten bedrivs av kansliet.


 

Uppdaterad: 2019-08-02 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se