Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Koppla

Koppla

Koppla - en uppkoppling mot internationella och interkulturella
nätverk inom konsten.

Koppla föddes som idé om ett "kulturspejarprojekt" efter Mångfaldsåret 2006 och Konstnärsnämnden driver det under tre år på uppdrag av Kulturdepartementet.

Information om konst från konstnärligt tunga platser

Det interkulturella arbetet är en ständig process och vi som myndighet har för avsikt att driva den processen framåt. Koppla innebär att vi samlar information om konst inom alla konstområden från konstnärligt tunga platser ute i världen. Platserna vi valt är inte bara spännande eller exotiska, utan har en självklar relevans i vårt samhälle genom vår egen befolknings sammansättning.  

Koppla vill berätta om intressant konst och kultur från geografiskt mer eller mindre avlägsna platser, som ändå inte är mer svårtillgängliga än Tokyo, Berlin, London eller New York. Vi vill inspirera konstnärer att söka andra kulturutbyten än de traditionella och att stärka deras internationella kontakter. Vad händer idag inom exempelvis arabisk arkitektur, kinesisk dans, senegalesisk musik eller design från Turkiet. Hur påverkas konstnärerna och kulturutövarna av censur med politiska, religiösa eller mediala förtecken? Kan vi genom att se och ta del av projekt och metoder från andra platser i världen, lära oss hur man kan öppna upp konsten och bjuda in ny publik? Målsättningen är att bidra till att öppna dörrar och sinnen inom landets gränser. 

Läs brev från konstplattformar utanför de traditionella

Via hemsidan publiceras brev från internationella konstplattformar. Vill du prenumerera på våra utskick anmäler du din e-postadress på Konstnärsnämndens startsida.

Vill du senare avanmäla din adress gör du det enligt anvisning i brevet.Uppdaterad: 2010-12-22 Tipsa om sidan