Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Samverkansprojekt

Internationella samverkansprojekt

Internationella Dansprogrammet samverkar med konstnärer, konstnärsdrivna organisationer och andra institutioner som har liknande agenda och mål som programmet.

Samverkansformen är ett komplement till stipendiet Internationellt kulturutbyte som ges till enskilda konstnärer som vill bjuda in utländska konstnärer till Sverige.

Konstnärsnämnden kan samverka med organisationer i syfte att främja internationalisering för dans- och koreografikonstnärer verksamma i Sverige.
Genom internationella samverkansprojekt har juridiska personer, exempelvis institutioner eller föreningar, möjlighet att föreslå dansprogrammet samverkan i projekt som syftar till att främja internationaliseringen för dansare och koreografer. Projekten formuleras lokalt utifrån varierande behov och sammanhang i landet. Konstnärsnämndens medverkan avser att tillföra projektet ett mervärde för dansare och koreografer.
Kansliet är en aktiv resurs i den initiala dialogen om projektets utformning. Samverkansparten/förslagsställaren bör ha  kapacitet att genomföra projektet. Andra parter än Konstnärsnämnden bör delta i finansieringen av internationella samverkansprojekt.

Förslagsställare är välkomna att kontakta dansprogrammet för att  diskutera möjlighet till samverkan.
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se


Weld, nordiskt residens

2008-12-01
I december 2008 startade Weld ett nordiskt residens i samarbete med Konstnärsnämnden och KK-nord. Residens på Weld är till för ett fördjupande processarbete och utvecklande av gränsöverskridande samarbetsprojekt. Residenter får tillgång till studion och Welds nätverk och tillsammans arrangerar Weld kvällar som ger insyn i pågående konstnärliga processer.

Inpex

2007-01-16
International Performance Exchange - Inpex - bildades i början av 2007 på initiativ av Konstnärsnämnden som en pilotstudie inför Internationella Dansprogrammet. Inpex är ett kluster av utövare inom dans och koreografi inom Sverige. Syftet med Inpex är att underlätta och stimulera koreografers och dansares engagemang i en mångfald internationella nätverk. Fokus ligger på att kultivera enskilda danskonstnärers internationella relationer och möjlighet till samverkan.

 < 1 2 3 

 

Uppdaterad: 2016-04-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se