Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / I praktiken: Marjetica Potrč och Stealth

I praktiken: Marjetica Potrč och Stealth

Iaspis, projektrummet

Iaspis och Statens konstråd presenterar ett öppet seminarium med konstnären och arkitekten Marjetica Potrč och Stealth (Ana Dzokic och Marc Neelen). Marjetica Potrč och Stealth är just nu är aktuella i Sverige med projektet Fruit and Energy Farms in a Public Square, gestaltningen av en skolgård på Thunmanskolan i Knivsta.
Iaspis och Statens konstråd presenterar ett öppet seminarium med konstnären och arkitekten Marjetica Potrč (Ljubljana) och Stealth; arkitekterna Ana Dzokic och Marc Neelen (Belgrad/Rotterdam).

Marjetica Potrč och Stealth är just nu är aktuella i Sverige med projektet Fruit and Energy Farms in a Public Square, gestaltningen av en skolgård på Thunmanskolan i Knivsta. Projektet genomfördes tillsammans med landskapsarkitekten Inga-Lill Nahringbauer, på uppdrag av Knivsta kommun och Statens konstråd. Joa Ljungberg, frilanskurator och projektledare på Statens konstråd föreslog konstnärerna och arkitekterna för projektet och tillsammans med en arbetsgrupp i Knivsta, formulerades och utarbetades ett förslag till en fullständig omgestaltning av skolans utomhusmiljö. Konstnärerna och arkitekterna sammanför här sina idéer och erfarenheter i utformningen av en fysisk miljö för barn som får både en social och pedagogisk dimension. Skolgården förses både med en ”fruktfarm” med äppel- och päronträd och en ”energifarm” med ett hybridsystem med solpaneler och ett vindkraftverk. Ett trädäck binder samman de olika delarna och fungerar tillsammans med en scen som ett socialt rum för umgänge och avkoppling. Tänkt som en gemensam plats för stadens invånare blir skolgården också en utgångspunkt för en offentlig diskussion om resurshantering och hållbar utveckling samt möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Projektet är ett exempel på gränsöverskridande i flera bemärkelser. Offentlig arkitektur är ofta tänkt att främst vara funktionell ur en fysisk, praktisk och ekonomisk synvinkel i sammanhang som detta, gestaltad men inte för att vara bärare av mening eller budskap. Konsten, som beställs för offentliga miljöer,förväntas däremot ofta berätta något eller erbjuda en utgångspunkt för diskussion. Marjetica Potrč och Stealth har här skapat en miljö som är konst och arkitektur, berättelse, diskussionsämne och en funktionell fysisk och social plats på en och samma gång.

Marjetica Potrč arbeten kretsar ofta kring informella strukturer och självorganisering som en metod för problemlösning i olika sammanhang. Som arkitekt, konstnär och teoretiker intresserar hon sig för samhällen som växer upp mellan det formella och informella, till exempel i många storstäders växande slumområden. Sociala och ekonomiska problem samt avsaknaden av officiellt fungerande system skapar här en speciell slags grund för utveckling av alternativa strategier. Tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer utvecklar hon till exempel självförsörjande system för vatten och energihushållning. Genom att presentera sina arbeten i form av installationer med objekt, text och bild skapar hon sedan en utgångspunkt för en diskussion kring frågor om förhållandet mellan individ och samhälle. Hon visar på möjligheter till förändring och utveckling och ett förhållningsätt för stadsplanering och utformning av fysiska miljöer där människan, hennes behov och förutsättningar sätts i centrum.

Marjetica Potrč verk har visats på utställningar i Europa och i Nord- och Sydamerika, till exempel på São Paulo- biennalen (1996 och 2006) och på Venedigbiennalen (2003). Bland hennes många separatutställningar kan nämnas Guggenheim Museum i New York (2001) och Barbican Art Gallery i London (2007). Potrč har tilldelats flera priser och utmärkelser, bland annat Hugo Boss Prize 2000 och Vera List Center for Art and Politics Fellowship från The New School i New York (2007). År 2007 hade Portc atelje-stipendium på Iaspis.

Stealth består av arkitekterna Ana Dzokic och Marc Neelen. Gruppen arbetar (i olika konstellationer och samarbeten) bland annat med att undersöka olika urbana system och utarbeta förslag till alternativa strategier inom stadsplanering. De fokuserar på potentialen i oförmärkta, tillfälliga och oplanerade inslag i stadsmiljöer och hur människors vanor och beteenden kan utmana den fysiska gestaltningen av staden. I olika projekt skapar de testförhållanden för att sondera hur vi gemensamt kan utforma en urban kultur som inte är styrd av storslagna visioner utan som istället är improviserad och provisorisk.

Stealth har initierat och medverkat i ett antal internationellt publicerade och utställda projekt, till exempel Wild City (Belgrad), Urban Catalyst (Amsterdam), Adaptations (Apexart, New York och Fridericianum, Kassel), Challenging the Conservative Brain (Kunstverein München), Cut for Purpose (Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam), Europe Lost and Found (västra Balkan), Open Futures, still here to be claimed (västra Balkan). År 2007 och 2008 hade Stealth ateljéstipendium på Iaspis.

Seminariet är producerat av Iaspis i samarbete med Statens konstråd.

I praktiken: är en del av Iaspis programverksamhet inom formområdet där vi i en serie presentationer belyser olika aspekter av konstnärlig praktik. Med syfte att skapa ett tvärdisciplinärt forum för diskussion och kunskapsutbyte kommer vi att lyfta fram och diskutera exempel på förhållningssätt och metoder hämtade från olika discipliner och sammanhang.

 

Uppdaterad: 2010-01-18 Tipsa om sidan
  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se