Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / I praktiken: Francesco Jodice

I praktiken: Francesco Jodice

Iaspis Project Studio
Ett seminarium och en föreläsning med fokus på den italienske konstnären och arkitekten Francesco Jodice och hans projekt Citytellers.

Seminarium 9.00 – 17.00 (Seminariet är nu fullbokat. För placering på väntelista maila: info@iaspis.com)

18.00 – 20.30 Visning av Sao Paulo Citytellers och föreläsning med Francesco Jodice.

I praktiken: är en del av Iaspis programverksamhet inom formområdet där vi i en serie presentationer belyser olika aspekter av konstnärlig praktik. Med syfte att skapa ett tvärdisciplinärt forum för diskussion och kunskapsutbyte kommer vi att lyfta fram och diskutera exempel på förhållningssätt och metoder hämtade från olika discipliner och sammanhang.

Den första presentationen omfattar ett seminarium och en föreläsning med fokus på den italienske konstnären och arkitekten Francesco Jodice och hans projekt Citytellers. Det här är ett forskningsprojekt som beskriver det samtida stadsförändringsfenomenet. Forskningen bedrivs på olika nivåer med ett interdisciplinärt angreppssätt och riktar in sig på stadsmiljön som en projektion av människors önskningar. Citytellers är både ett konstverk och ett tv-format. Det producerades ursprungligen för 2006 års São Paulobiennal. Francesco Jodice arbetar nu med en serie projekt som handlar om Los Angeles och Stockholm. Han är stipendiat på Iaspis under sommaren 2008 och kommer då att arbeta vidare med Stockholm Citytellers som är planerat att presenteras under hösten 2008.

Program:

9.00 – 17.00 Seminarium. Föranmälan krävs (se nedan). Antalet platser: 25 personer.

Seminariet är en del i skapandet av Stockholm Citytellers. En interdisciplinär grupp med bl.a. en arkitekt, en sociolog, en kulturgeograf och en socialgeograf medverkar i en diskussion kring olika frågor med anknytning till Jodices undersökande arbete.

18.00 – 20.30 Visning av São Paulo Citytellers och öppen föreläsning av Francesco Jodice.

Efter visningen av São Paulo Citytellers ger Francesco Jodice en föreläsning om sin verksamhet, vilket följs av ett samtal med Ana Dzokic och Marc Neelen från Stealth.unlimited1

Bar. Fri entré.

Plats: Iaspis projektateljé, Maria Skolgata 83, Stockholm

Föranmälan till seminariet: info@iaspis.com / tel: 08 50655051/77

I praktiken: Francesco Jodice är producerat av Magnus Ericson och Robert Stasinski, Iaspis, i samarbete med curator Cecilia Anderson och Arkitekturmuseet i Stockholm. Intervju av Cecilia Andersson, översättning Hans Olsson, grafisk formgivning och koncept Johanna Lewengard. São Paulo Citytellers visas i utställningen On Cities; maps, cars, people, and narratives in the urban environment2 på Arkitekturmuseet, 4 mars – 4 maj 2008.

Francesco Jodice (född i Neapel 1967) är en konstnär och arkitekt som för närvarande bor och arbetar i Milano. 1995 började han arbeta med fotografi, film, kartor och texter. 2000 var han med och grundade Multiplicity, ett internationellt nätverk av konstnärer och arkitekter som bedriver territoriella undersökningar. Multiplicity har producerat projekt som: Tokyo Voids, USE: Uncertain States of Europe, Solid Sea, Road Map, och Border Device(s). 2004 var han med och grundade Zapruder, ett kollektiv baserat i Milano som bedriver forskning på områden som konst och internationella relationer, geopolitik, informationsteknik, filmskapande och journalistik. Sedan 2004 är han professor i "den tekniska bildens teori och praktik" på institutionen för design och konst vid universitetet i Bolzano i Italien.

1) Stealth.unlimited består av arkitekterna Ana Dzokic och Marc Neelen samt flygingenjören Mario Campanella med bas i Rotterdam. Gruppen arbetar med frågor om tids- och informationsbaserade strategier i arkitektur, stadsplanering och kulturbaserade projekt. Ana Dzokic och Marc Neelen är stipendiater på Iaspis under 2008.

2) On Cities visar konstnärers och arkitekters arbeten från olika världsdelar. Framförallt med hjälp av platsspecifika arbetsmetoder berättar utställarna om sina erfarenheter och visioner. Här visas innovativa och kreativa lösningar som omprövar och utmanar våra förhållningssätt till dagens urbana miljöer.

På seminariet medverkar (förutom Francesco Jodice, Cecilia Andersson frilanscurator, Magnus Ericson, Projektledare Iaspis och Robert Stasinski. Projektledare Iaspis):
Roger Andersson, Professor Social & Ekonomisk Geografi, Uppsala Universitet
Sten Åke Stenberg, Professor i Sociologi, Stockholms Universitet
Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka
Moa Tunström, doktorand i kulturgeografi, Örebro Universitet
Cecilia von Schéele, statsvetare, Lunds Universitet
Joanna Zawieja, arkitekt
Peter Söderlund, Nationell samordnare, KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) och Richard Zamani, huvudprojektledare organisationen Unga KRIS

 

 

Uppdaterad: 2010-01-27 Tipsa om sidan
  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se