Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Symposium om konstens publik

Symposium om konstens publik

Iaspis
Vem vänder man sig till med sitt arbete som konstnär? Hur har synen på betraktaren förändrats? Är det i dag möjligt att tala om ”konstbetraktare”? Eller har det blivit nödvändigt att tala om ”upplevare” snarare än betraktare? Hur förhåller sig konstnärernas förståelse av publiken samt till institutionerna som alltmer vill ”nå ut”? I samarbete med Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Who is the target of one’s work as an artist? In what way has the idea of the observer changed? Is it possible today to talk about “art observers”? Or has it become necessary to talk about “experiencers” rather than observers? What is the relation between the artists’ understanding of the audience and that of the institutions, which increasingly strive to “reach out”? In collaboration with the Royal University College of Fine Arts in Stockholm. 

Uppdaterad: 2009-03-10 Tipsa om sidan
  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se