Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Internationellt kulturutbyte

Bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som svensk teaterkonstnär kan du söka det om du är inbjuden till utlandet för att till exempel göra ett gästspel eller delta i en konferens eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka 700 000 kr om året i kulturutbytesbidrag inom teater. Bidragen varierar mellan 5 000 och cirka 40 000 kr.

Huvudsyftet med bidraget är att presentera svensk scenkonst för en utländsk publik och att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska scenkonstnärer. Bidraget riktar sig till dig som är inbjuden att delta i kulturutbyte utomlands eller vill bjuda hit utländska konstnärer. Vill du göra en utlandsresa på eget initiativ (till exempel för att besöka en festival som publik, göra research eller gå en kurs) ska du i stället söka Resebidrag.

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en eller flera kollegor måste ni lämna in varsin ansökan. Man gör en ansökan per resa. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

Konstnärsnämnden har inga medel till dramatiker, vi hänvisar i sådana fall  till Sveriges författarfond.

Kulturutbyte utomlands

Om du är inbjuden till utlandet för att göra ett gästspel, en turné eller framträda på festival eller liknande kan du söka stöd för i första hand kostnader för resa, uppehälle och transport (av scenografi m.m.). Du kan däremot inte få stöd för rena produktionskostnader.

Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Du kan alltså inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller fler scenkonstnärer i landet. 

Du kan också söka bidrag för till exempel askultation eller praktik i utlandet. Bidraget kan avse kostnader för resa, deltagaravgift och uppehälle. Observera att du däremot inte kan få stöd för praktik som ingår i en utbildning. Endast den som är yrkesverksam kan söka bidrag hos Konstnärsnämnden.

Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens eller liknande i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa. Se UD:s info

Kulturutbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in framstående utländska konstnärer eller andra personer till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Det kan till exempel vara ett gemensamt arbete inför eller i en uppsättning. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Man kan inte få stöd för att ta färdiga utländska produktioner till Sverige för gästspel.

Du kan även söka stöd för att bjuda in utländska konstnärer för att medverka i festivaler, seminarier, konferenser och liknande. Bidraget gäller resor och uppehälle och i vissa fall även arvode för de inbjudna, däremot inte produktionskostnader. Vi förutsätter i regel att arrangemanget är öppet för andra än dem som anordnar det. Institutioner som står som arrangörer kan inte få stöd.

Ansökan och beslut

Du kan söka bidrag till internationellt kulturutbyte fyra gånger om året , se ansökningstider .Ansökan ska göras på särskild blankett eller online via webbplatsen. Om du ansöker om stöd för kulturutbyte utomlands krävs kopia på inbjudan i ansökan. I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger utbytets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din beskrivning av utbytet och kontrollera att du fått med information om vad det går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det.

Beslut om ansökan meddelas per post eller e-post cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.

Utbetalning och skatt

Bidrag till internationellt kulturutbyte utbetalas inom ca två veckor efter beslutsdatum. Konstnärsnämnden betalar endast ut bidraget till den konstnär som fått det – inte till företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller liknande. Bidrag till internationellt kulturutbyte är skattefritt.

Redovisning

Inom en månad efter att kulturutbytet genomförts ska du lämna en skriftlig redovisning om det till Konstnärsnämnden. I redovisningen vill vi veta:

  • hur och när har du genomfört kulturutbytet
  • vad och hur blev resultatet
  • vilka erfarenheter har du gjort
  • vilken betydelse kan det få/har det fått för din konstnärliga verksamhet.
  • hur du har fördelat dina kostnader, gör ett budgetutfall  (skicka ej kvitton)

Använd gärna dessa punkter som rubriker i din redovisning.

Redovisningen skickar du som ett brev per post eller e-post med rubriken "Redovisning av internationellt kulturutbyte inom teater". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.


Uppdaterad: 2016-06-15 Tipsa om sidan

UD:s avrådan från resor

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av oroligheter som påverkar säkerhetsläget. De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se