Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom teater

Arbetsstipendiet ska ge frilansande yrkesverksamma konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och materiel.

Arbets- och långtidsstipendier ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendierna kan användas till exempelvis arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod, till investeringar, kompetensutveckling eller arbetslokaler.

Vem kan söka?


Arbets- och långtidsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid.
Endast konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga verksamhet i landet kan ansöka om stipendium.

Om du tidigare fått ett arbetsstipendium under 2 år i följd kan man inte få ett nytt stipendium detta år.

Ett arbets- eller långtidsstipendium kan inte delas ut till den som:
- studerar vid en grundutbildning, inklusive master och magisternivå
- har en tillsvidareanställning på 50 procent eller mer
- har en anställning inom Musik-, Teater- eller Dansalliansen
- inte har redovisat tidigare stöd med redovisningsskyldighet


Arbetsstipendier


Arbetsstipendier utlyses en gång per år. De kan vara ett-, två- och femåriga. Inom teater och film fördelas främst ettåriga stipendier. Beloppet för ett- och tvååriga arbetsstipendier är 70 000 kronor inom teater. Beslut om arbetsstipendier tas av Arbetsgruppen för teater och film.

Långtidsstipendier


Antalet långtidsstipendier är begränsat. Nya stipendier fördelas när tidigare stipendier löper ut alternativt då nya medel tillförs myndigheten. Under 2019 finns inga nya långtidsstipendier att fördela.

Långtidsstipendium kan utgå för att ge en aktiv konstnär, som under längre tid dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet, arbetsmässig trygghet för att utveckla denna verksamhet.
Långtidsstipendier på tre prisbasbelopp per år, i som högst tio år, är Konstnärsnämndens mest omfattande stipendium till enskilda konstnärer.

Långtidsstipendium delas inte ut till den som tidigare fått ett långtidsstipendium.

Beslut om långtidsstipendium fattas av Konstnärsnämndens styrelse efter beredning av arbetsgrupper och Bildkonstnärsfonden. Myndigheten kan även fördela stipendier utan ansökan enligt förordning. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningsblankett


Arbets- och långtidsstipendium söks på samma blankett.
Från och med 2019 ska du som är verksam inom samtida cirkus söka arbets-och långtidsstipendium inom dans. Är du verksam som clown söker du fortsättningsvis inom teater.

 

Ansökan


Ansökan görs digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation. Det är också möjligt att skicka ansökan per post.

När du skickar in din ansökan digitalt kan det ta en stund för den att laddas upp, särskilt om du har tunga arbetsprover. Låt datorn stå på och invänta att du får en bekräftelse per mejl med ditt ärendenummer. Får du inget mejl kan det bero på att det fastnat i ett eventuellt spamfilter. Är du inloggad på Konstnärsnämndens hemsida kan du gå in under fliken Mina ärenden. Där kan du se en lista över inskickade ansökningar. Kontrollera att dina arbetsprover har blivit korrekt uppladdade genom att öppna varje fil.

Ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst kan lämnas fram till och med midnatt .

Att tänka på om du ansöker med pappersansökan


Om du inte har möjlighet att skicka in din ansökan med hjälp av e-legitimation kan du ladda ned blanketten som PDF på http://www.konstnarsnamnden.se/blanketter. Du kan fylla i blanketten på datorn, men måste skriva ut den, underteckna och skicka den till Konstnärsnämnden, antingen inskannad via e-post till info@konstnarsnamnden.se eller med vanlig post.

Pappersansökan måste vara hos Konstnärsnämnden senast
sista ansökningsdagen.

Arbetsprover


Arbetsprover i form av filmade föreställningar, filmklipp eller liknande rekommenderas.
Du kan ladda upp max 4 filmfiler om totalt 250 Mb eller lämna länkar till uppladdat material till exempel från Vimeo, Youtube eller din hemsida. Länkarna klistras in sist i din ansökan. Kontrollera alltid att länkarna och lösenord fungerar. Även foton kan lämnas som arbetsprover.

Format:

Max 1-4 filmfiler med rörligt material.
Du kan ladda upp max 4 filer om totalt 250 Mb i formaten mp4 eller mov. Använd videokodning H.264 och döp filerna med namn, titel och längd.
Länkar till filmer på Vimeo, Youtube eller hemsida rekommenderas, Länkarna klistras in sist i ansökan eller i separat Word-bilaga.

Kontrollera alltid att dina länkar fungerar och ange lösenordet när det behövs.

Vid pappersansökan bifogas max 1 DVD med 1-4 filmer eller delar av filmer. Märk DVD-fodral och DVD-skiva med bidragsform, namn, titel och innehåll. Länkar till Vimeo, Youtube kan lämnas. Arbetsprover på DVD återlämnas inte.

Utbetalning, skatt och sjukpenningsgrundande inkomst


Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till ditt privata konto som du uppger i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier och långtidsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande. Observera att stipendierna inte ligger till grund för sjuk- eller föräldrapenning.

Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

Redovisning


För arbets- och långtidsstipendier krävs ingen redovisning.


 

Relaterat:

Läs mer om att ansöka om långtidsstipendium.

 

Stipendiet utlyses en gång om året, se Ansökningstider. 

Beslut fattas i september/oktober och lämnas per e-post till den mailadress som lämnas i ansökan.
Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till konstnärer, SFS 1976:528).

 

Uppdaterad: 2019-03-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se