Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Tidigare programverksamhet

Tendenser i tiden. Förmedling: Vad är kontextuell curering?

Datum: 2006-11-30
Konsthall C Seminarieserien Tendenser i tiden spårar och diskuterar aktuella tendenser i produktion, presentation, förmedling och bevarande av samtida konst utifrån utvecklingen internationellt och i Sverige. Några av tendenserna är helt nya, andra är omstöpta i nya former. Ytterligare några känns igen sedan gammalt. Gemensam är att de har en påtaglig effekt på hur konsten kommer till och görs offentligt tillgänglig.I samarbete med Konsthall C. Deltagare: Aneta Szylak, direktör för Wyspa Institute som ligger på det varvsområde i Gdansk där Solidaritet föddes och vars program tematiserar denna sociopolitiska kontext och Per Hasselberg, konstnär Stockholm och initiativtagare till Konsthall C i Hökarängen vars program inriktar sig på välfärdsstaten som modell. I takt med att de större offentliga konstinstitutionerna tenderar att likna massmedier med utställningsprogram som förväntas tillfredsställa en bred publik har intresset för hur en institution skapar ett program med tydlig och enhetlig tematik och/eller metod ökat. Ofta sker det utifrån den plats där institutionen befinner sig. Det handlar med andra ord om en sammanhållen programläggning på längre sikt. Men hur stor är risken att fastna i ett fack när man curerar kontextkänsligt på en och samma plats under längre tid? Eller är detta arbetssätt snarare en öppning för ett nytt slags engagement för och med den s k publiken? Hur kan man motivera detta gentemot finansiärer? Kräver kontextuell curering att institutionens personal arbetar mer som en konstnär? Vilka är i så fall stötestenarna.

Tendenser i tiden. Presentation: Hur formar biennaler dagens konst?

Datum: 2006-11-21
Moderna Museet, Skeppsholmen Seminarieserien Tendenser i tiden spårar och diskuterar aktuella tendenser i produktion, presentation, förmedling och bevarande av samtida konst utifrån utvecklingen internationellt och i Sverige. Några av tendenserna är helt nya, andra är omstöpta i nya former. Ytterligare några känns igen sedan gammalt. Gemensam är att de har en påtaglig effekt på hur konsten kommer till och görs offentligt tillgänglig. I samarbete med Moderna Museet. Deltagare: Philippe Vergne, head of exhibitions Walker Art Center i Minneapolis och co-curator för årets Whitneybiennal, Ann-Sofi Noring, Moderna Museet som i år för första gången arrangerat Modernautställningen och Matei Bejenaru, konstnär och initiativtagare till Periferic Biennial i Iasi. Moderator är Robert Stasinski, projektledare på Iaspis. Med tonvikt på biennal/triennal/quadriennalfenomenet i allmänhet och de nationella versionerna i synnerhet. Antalet biennaler, triennaler och quadriennaler ökar i snabb takt och sätter därmed sin prägel på den samtida konstscenen. Då bör man fråga sig vilka ändamål de tjänar. Vilka är de geopolitiska och ekonomiska förutsättningarna? Vilken betydelse har biennaler, triennaler och quadriennaler för värdinstitutionen och dess program? Vilken roll spelar de för konstnärerna? Hur påverkar de den konst som produceras för dem? Hur ser de pedagogiska möjligheterna ut i relation till risken för utslätning? Är den en av allt färre möjligheter att göra research? Innebär de att ”nation branding” fått en ny innebörd sedan Tony Blairs ”cool Britannia” på 90-talet?

Färsk historia: en seminarieserie om heta ämnen inom de senaste 20 årens konst (Umeå)

Datum: 2006-10-26
Umeå Sociala dimensioner i samtida konst: Ett endagsseminarium om det politiska, relationell estetik och samtidskonst. I samarbete med Bildmuseet, Konsthögskolan, Umeå Kultur och Galleri Verkligheten.Delatagare: Tone O Nielsen, oberoende curator, skribent och teoretiker med bas i Köpenhamn och Berlin och särskilt intresse för konstnären och curatorn som politisk aktör, Joanna Rajkowska, konstnär verksam i Warszawa, Iaspisstipendiat i Umeå och inriktad på participatorisk konst, Gerd Aurell, konstnär och en av initiativtagarna till Galleri Verkligheten samt Jan-Erik Lundström och Katharina Pierre, direktör respektive intendent på Bildmuseet, med en presentation av projektet ”det relationella museet”. Foucaults begrepp nutidshistoria understryker läsningen och analysen av historiska frågeställningar från ett nutidsperspektiv. Analogt betonar ”färsk historia” samtida konst som aktör på nuets politiska och sociala arenor. Relationell estetik, dialogisk konst, konst som aktivism, engagerad konst; mångfalden av begrepp pekar mot angelägenheten i de frågor som rör konstens politiska och sociala dimensioner.

 1 2 3 4 5 > 

Uppdaterad: 2020-06-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se