Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Residens

Residens

Konstnärer inom bild- och formområdet erbjuds möjligheter till stipendier knutna till Iaspis ateljéer i Sverige och utomlands samt stöd till internationellt kulturutbyte som omfattar stipendier för arbets- eller studievistelser utomlands, utställningar i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Ateljéer i Sverige

Iaspis har sammanlagt tolv ateljéer i Sverige varav nio stycken finns i Stockholm . Iaspis stöder ytterligare tre ateljéer genom samarbetsparter i Göteborg, Malmö och Umeå. Ateljéplatserna för svenska konstnärer i Stockholm fördelas genom stipendier.

Förslag på internationella stipendiater till ateljéprogrammet i Stockholm kan lämnas till myndigheten kontinuerligt under året men senast 1 februari, 26 april, 4 september 2019. Iaspis-delegationen beslutar vilka av de föreslagna stipendiaterna som erbjuds ateljévistelse. Lämna ditt förslag till ínternationell ateljéstipendiat här

Ateljéer utomlands

Iaspis disponerar ett antal ateljéer utomlands för svenska konstnärer i samarbete med olika internationella ateljéprogram. Utöver ateljé får stipendiaten tillgång till en möblerad bostad och ett stipendium för att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen. För närvarande kan svenska konstnärer ansöka om arbetsvistelse i Berlin, Beijing, London, New York, Tokyo, Kairo och Mexiko City.

Nya modeller för arbetsvistelser

På både bildkonst- och formområdet undersöks och prövas kontinuerligt olika modeller för arbetsvistelser både i Sverige och internationellt. Det omfattar både utvecklande av nya former för arbetsvistelser och tester av redan etablerade ateljéprogram.

Internationellt kulturutbyte

Stipendierna för internationellt kulturutbyte är tänkta att stödja utövarnas möjligheter att ställa ut, arbeta och studera utomlands samt individuella initiativ syftande till internationellt samarbete i Sverige. Svenska konstnärer kan söka stöd för att bjuda in utländska utövare eller andra personer till Sverige för att samarbeta med samt ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan i ett internationellt samarbetsprojekt är de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Beslut fattas av Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis.

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av varje yrkesverksam utövare inom bild- och formområdet som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet. Utländska konstnärer bjuds in till ateljéprogrammet i Sverige genom rekommendationer och det är därför inte möjligt för dessa att söka själva.

Uppdaterad: 2019-01-17 Tipsa om sidan

Lämna ditt förslag till internationell stipendiat här

 

"Where do Artists Come From?", Theo Ringborg, gästproducent för Öppet Hus hösten 2011, i samtal med ateljéstipendiaterna.

Foto: Iaspis
Ruth Ansel föreläser på Moderna Museet i ett internationellt samarbetsprojekt delfinansierat av Iaspis, 2009 

Foto: Jean Baptiste Berangér 
Malin Arnell och Emma Hedditch,
Öppet hus 2008

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se