Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Förordningar

Förordningar

Konstnärsnämnden bildades 1976 och är en statlig styrelsemyndighet. Vår verksamhet styrs av en styrelse som utses av regeringen och regleras genom regeringens förordningar. Här nedan finns samtliga instruktioner och förordningar som reglerar Konstnärsnämndens verksamhet.
1. Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

2. Förordning (2007:515) Myndighetsförordning

3. Förordning (2017:900) Förvaltningslagen

4. Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

5. Förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer 
          Föreskrifter gällande förordning 2019:1269:
          
Generella föreskrifter (2021:1) gällande Konstnärsnämndens bidragsgivning

6. Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

7. Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m. m.

8. Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser

9. Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur 

Uppdaterad: 2021-06-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se