Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Film / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom film

Arbetsstipendiet ska ge frilansande yrkesverksamma konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och materiel.

Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom filmområdet delas främst ett-åriga stipendier ut, cirka 25 stycken per år. Beloppet för ett- och tvååriga arbetsstipendier är för närvarande 80 000 kronor, medan ett femårigt stipendium är på 100 000 kronor per år.

10-årigt långtidsstipendium söks på samma blankett som ett arbetsstipendium. För att ansöka om ett långtidsstipendium gäller samma typer av arbetsprover, beskrivningar och  ekonomiska uppgifter som för ett arbetsstipendium.
2018 kommer inget långtidsstipendium inom film att delas ut.
Läs mer om att ansöka om långtidsstipendium.

Vem kan ansöka?

Arbetsstipendium fördelas till aktiva konstnärer som har en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet. Stipendiet avser att ge en arbetsmässig trygghet och möjliggöra konstnärlig utveckling under en period.

Ett arbetsstipendium kan inte delas ut till den som:
• deltar i grundläggande konstnärlig utbildning, även masterutbildning
• innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
• fått arbetsstipendium under 2 år i följd under närmast föregående år


Om ansökan

Stipendiet utlyses en gång om året, se Ansökningstider. 
Ansökan görs online via vår e-tjänst. För att kunna söka  via Konstnärsnämndens e-tjänst måste man identifiera sig med e-legitimation. En e-legitimation får man genom att kontakta sin bank eller Telia.

Ansökan måste vara Konstnärsnämnden tillhanda sista ansökningsdagen kl. 24.00.

Om man behöver ansöka på pappersblankett  finns ifyllningsbara PDF-blanketter på ansökningssidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig. Blanketten skickas per post och ska vara myndigheten tillhanda sista ansökningsdagen.

Arbetsprover

Arbetsprov är obligatoriskt för arbetsstipendium inom film. Man laddar upp sina bilagor sist i den digitala ansökan. Observera att arbetsprover ej returneras.

Arbetsprov för film:
• Obligatoriskt är 1-4  filmfiler om totalt 250 Mb för alla filer
Godkända format är mp4 eller mov. Använd videokodning H.264 och döp filerna tydligt med namn och titel samt längd.
• Man kan komplettera med länkar till filmer på  Vimeo eller Youtube. Länkarna klistras in i ansökan eller i en word-bilaga. Kontrollera alltid att länkarna fungerar.
Länkarna ersätter inte obligatorisk digital film-fil på grund av arkivbeständighet.
• Vid ansökan på papper skall max 1 st. dvd lämnas, märk dvd-fodralet och dvd-skivan med bidragsform, namn, titel och innehåll.

OBS- Stäng inte ner ansökningstjänsten förrän du fått en bekräftelse via e-post.  Om du ansöker sista ansökningsdagen och har tunga bilagor kan det ta lång tid innan ansökan laddas upp.

Kriterier

Ansökningarna bedöms efter kriterier som riksdagen fastställt som är: konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiskt behov. Utöver detta tas hänsyn till aspekter som genrer och tekniker, kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund och geografisk spridning.
För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Beslut

Arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer bereder ärendet med Konstnärsnämndens kansli. Filmledamöterna är på olika sätt verksamma inom filmområdet och har god kännedom om olika uttryck och genrer inom filmen.

Beslut fattas i oktober och lämnas per e-post till den mailadress som lämnas i ansökan.
Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till konstnärer, SFS 1976:528).

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut under hösten till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria.
Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande.

Begränsning

Om du fått två skattefria arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren i följd, kan du inte få sådana stipendier i år. Orsaken till detta är att upprepade skattefria ettåriga stipendier därefter blir skattpliktiga även retroaktivt.


Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen redovisning.

Uppdaterad: 2019-03-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se