Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Resebidrag inom film

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research, däremot inte till rena produktionsresor. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden fördelar cirka 500 000 kr om året som resebidrag inom film. Beloppen på bidragen varierar mellan 5 000 kr och cirka 30 000 kr.

Resebidraget avser resor som du gör på eget initiativ. Är du inbjuden till utlandet till exempel för att visa en film på en festival eller samarbeta med andra konstnärer på plats ska du istället söka bidrag till internationellt kulturutbyte. Du kan i vissa fall få resebidraget för kortare fortbildningskurser, däremot inte för längre utbildningar utomlands. Bidraget är individuellt, du kan alltså inte söka för en eller flera kollegors räkning. En ansökan per resa ska sökas.

Konstnärsnämnden fördelar inte bidrag för vistelser i  länder eller områden där UD avråder från resa. Länk till UD:s  info

Ansökan och beslut

Resebidrag kan du söka fyra gånger om året. Se ansökningstider. Ansökan ska göras på särskild blankett eller online via webbplatsen. Syftet med resan ska vara preciserat i ansökan, du kan inte få bidrag till ”allmänna bildnings- eller inspirationsresor”.

Beslut om din ansökan lämnas per post eller e-post ca 6 veckor efter sista ansökningsdag.

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett resebidrag betalas pengarna ut till det konto du uppgivit i ansökan. Konstnärsnämnden betalar ut pengarna inom cirka tio dagar efter beslutsdatum. Resebidrag måste betalas ut samma år som det beviljas och är skattefria.

Redovisning

Senast en månad efter att resan avslutats ska du lämna en skriftlig redogörelse för den till Konstnärsnämnden. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur resan genomförts, vilket utbyte du haft av den, vilken betydelse den kan tänkas få för din konstnärliga verksamhet samt hur du fördelat kostnaderna i ett budgetutfall.

Skicka redogörelsen per brev eller e-post med rubriken "Redovisning av resebidrag inom film". Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd.


Uppdaterad: 2016-06-15 Tipsa om sidan

UD:s avrådan från resor

Utrikesdepartementet informerar om vilka länder man ska avstå att resa till på grund av oroligheter som påverkar säkerhetsläget.

De informerar även om visum, konsulat etc.

Till UD:s hemsida>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se