Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Varje år beslutar riksdagen om myndigheters anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.
Regeringen beslutar sedan genom regleringsbrevet vilka ramar som ska gälla under ett budgetår.


Regleringsbreven publiceras även på Ekonomistyrningsverkets hemsida, www.esv.se

Uppdaterad: 2022-01-10 Tipsa om sidan

    • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
    • Telefon: 08 - 506 550 00
    • E-post: info@konstnarsnamnden.se