Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / London, Delfina Foundation

London, Delfina Foundation

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur – utlyser ett tematiskt residens i London.

London, Delfina Foundation

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur – utlyser ett tematiskt residens i London.

Vistelseperiod: 21 september - 20 december 2020 (tre månader)

Tema: Science, Technology, Society (Mer information nedan)

Ansökningsförfarande: Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis sammanställer en förslagslista med ett antal namn utifrån vilken Delfina Foundation väljer en kandidat.

Sista ansökningsdag: 3 mars 2020

Stipendium: Stipendiet omfattar 70 000 kr och avser att bidra till kostnader för resor och uppehälle.

Boende: Delfina Foundation ligger i en byggnad på 31 Catherine Place i centrala London, nära Buckingham Palace. De internationella stipendiaterna (6 – 8 personer) bor i ett intill liggande hus där alla har eget rum, delat kök och badrum.

Science, Technology, Society

Science Technology Society är Delfina Foundations tematiska program 2019-2020. Det syftar till att stödja samtida tvärvetenskapliga praktiker som betraktar, reflekterar kring och interagerar med världen vi lever i och dess möjliga framtider.

Genom att erbjuda ett fokuserat sammanhang vill programmet främja samarbeten mellan konstnärer och andra utövare, bistå idéer att växa och stödja utvecklingen av nya projekt som syftar till att göra en påtaglig inverkan på våra liv. Den första säsongen av Science Technology Society började hösten 2019 och tematiken fortsätter under 2020.

Programmets deltagare kommer att utgöras av sökande till programmet och en grupp inbjudna internationella konstnärer, experter och tänkare. Deltagarna kommer också att samarbeta och dela erfarenheter och forskningsresultat med brittiska konstnärer i en serie interna evenemang med inbjudna specialister samt i ett publikt program.

Delfina Foundation: http://delfinafoundation.com
Science, technology, society: Informationspdf
http://www.delfinafoundation.com/programmes/science-technology-society/

Ansökan och arbetsprover
Ansökan görs med e-legitimation på www.konstnarsnamnden.se eller på avsedd pdf-blankett. Skriv ansökan på engelska då det slutgiltiga urvalet görs av Delfina Foundation.

Ansökan måste vara komplett när den lämnas in. Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand. Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som
godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.
Om du gör ansökan på pdf blankett kan du antingen fylla i den digitalt och maila till bildochform@konstnarsnamnden.se med arbetsprover bifogade till mailet eller skriva ut blanketten och skicka till oss per post.

I en ansökan utskriven på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.
Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53
Stockholm.

För ytterligare information kontakta Karolina Pahlén, 08-506 550 55, karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se

 
Uppdaterad: 2020-01-28 Tipsa om sidan
  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se