Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / London, Delfina Foundation

London, Delfina Foundation

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur – utlyser ett tematiskt residens i London.

Ansökningstid för stipendievistelse 2020 är ännu inte beslutad.

Ansökningsförfarande

Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis sammanställer en shortlist bland de sökande, utifrån vilken Delfina Foundation väljer en kandidat.

Stipendium
Stipendiet omfattar 70 000 kr och avser att bidra till kostnader för resor och uppehälle.

Boende
Delfina Foundation ligger i en byggnad på 31 Catherine Place i centrala London, nära Buckingham Palace.

De internationella stipendiaterna (6 – 8 personer) bor i ett intill liggande hus där alla har eget rum, delat kök och badrum.

The Politics of Food
I april 2019 fortsätter Delfina Foundations serie The Politics of Food. Via forskningsvistelser, nya uppdrag, publika samtal och en utställning utforskas i denna den fjärde upplagan av programmet den obalans som präglar livsmedelssystemet från tre olika perspektiv: producentens, konsumentens och miljöns.
The Politics of Food har sedan 2014 utvecklats säsongsvis på Delfina Foundation. Över 80 konstnärer, aktivister, antropologer, agronomer, kockar, curatorer, vetenskapsmän och författare från 32 länder har under denna tid deltagit i ateljévistelser, evenemang och utställningar. Under den första säsongen 2014 introducerades ett antal generella miljömässiga, ekonomiska och sociala frågeställningar som sedan varit vägledande för programmet. Under den andra säsongen 2015 genomfördes en fokuserad utforskning av förhållandet mellan livsmedel och tre underteman: Sex, Diet & Katastrofer. Den tredje säsongen, Markets and Movements, undersökte problem som arbetsförhållanden inom jordbruket och hållbara gemenskaper skapade genom agro-ekologiska projekt. Dessutom öppnades ett pop-up-café på Delfina.
I det kommande programmet sammanställs kunskapen från de föregående tre säsongerna och fokus riktas mot den centrala frågeställningen i The Politics of Food, nämligen effekten av livsmedelssystemens implicita maktstrukturer sedda genom producenternas, konsumenternas och miljöns ögon. Under tolv veckor vill vi arbeta med konstnärer, curatorer och tänkare för att undersöka livsmedelskedjans system och ekonomi, produktion och distribution.
Delfina är intresserade av att undersöka lokalt specifika eller transnationella, historiska eller samtida, komplexa och angelägna frågor som: vad livsmedelsosäkerhet idag innebär i Storbritannien och internationellt, matpriser och konsumentinflytande, jordbrukarnas rättigheter och utvecklingen inom den biotekniska livsmedelsindustrin; företagens ansvar och utsikterna för ett livsmedelssystem som utgår från miljömässiga hänsyn.
Programmets deltagare kommer att utgöras av ansökande och inbjudna och en grupp inbjudna internationella konstnärer, experter och tänkare. Deltagarna kommer också att samarbeta och dela erfarenheter och forskningsresultat med brittiska konstnärer i en serie interna evenemang med inbjudna specialister samt i ett publikt program.

Delfina Foundation: http://delfinafoundation.com
Ansökan
Ansökan görs med e-legitimation här eller på avsedd pappersblankett. Ansökan måste vara komplett när den lämnas in. Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand.
 
Arbetsprover
Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.

Söker du på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.

Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.

För ytterligare information om ansökningsförfaradet kontakta Karolina Pahlén, 08-506 550 55
 
Uppdaterad: 2019-07-08 Tipsa om sidan
  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se