Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Promemorian - Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, N2020/02353

Promemorian - Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, N2020/02353

Konstnärsnämnden välkomnar förslaget om ett riktat omsättningsstöd till enskilda näringsidkare med anledning av covid-19. Vi ställer oss positiva till att omsättningsstöd ska vara möjligt att söka för enskilda näringsidkare som inte har så stora fasta kostnader i sin verksamhet. Vår bedömning är dock att detta stöd inte fullt ut kommer gynna vår målgrupp varför en särskild beredskap för konstnärsgruppen fortsatt behövs framgent.

Konstnärsnämnden menar att det är svårt för företagande konstnärer att uppfylla de kriterier som krävs för att erhålla det föreslagna omsättningsstödet genom

  • att gränsen på minst 200 000 kronor i nettoomsättning under föregående år är för hög för vår målgrupp,
  • konstnärer i många fall har oregelbundna inkomster varför det blir svårt att styrka en omsättningsminskning genom att jämföra med motsvarande period föregående år.

Läs konstnärsnämndens yttrande.

Uppdaterad: 2020-10-08 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se