Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Delbetänkandet F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

Delbetänkandet F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

Konstnärsnämnden har svarat på F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet–några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

Övergripande kommentar om delbetänkandet.

Delbetänkandet pekar bl.a. på att utformningen av F-skattesystemet kan leda till och påverka förekomsten av företeelsen ”falska egenföretagare”, att det finns en risk att företeelsen leder till skattefusk och skatteundandragande samt att det finns skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt. Utredningen lämnar dock inga konkreta förslag.

Kortfattat Konstnärsnämndens svar

Konstnärsnämnden menar att de problem som utredningen belyser främst avser det arbetsrättsliga området och bör således inte åtgärdas genom förändringar i skatterättslig lagstiftning. För många konstnärer är företagandet en förutsättning för att kunna vara verksam.

Konstnärsnämnden anser sig dock kunna se en förändrad arbetsmarknad för konstnärer framförallt inom konstområden som musik, dans, film och teater. Genom våra egna inkomstundersökningar kan vi över tid se en förändring vad det gäller ökad näringsverksamhet.

Vi menar att dessa siffror tyder på en förändrad arbetsmarknad för vissa grupper av konstnärer. Det är troligt att det finns många egenföretagande konstnärer som i sin relation till sina uppdragsgivare uppvisar ett eller flera gemensamma drag med arbetstagare. Konsekvensen för den enskilda konstnären att klassificeras som egenföretagare har framförallt påverkan på de offentliga försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet.

Vi finner det därför positivt att utredningen understryker vikten av att noga följa utvecklingen på området. Det arbete som sker på regeringskansliet inom andra rättsområden kan få betydelse för de egenföretagande och egenanställdas villkor.

Läs Konstnärsnämndens remissvar

Uppdaterad: 2018-11-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se