Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Betänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Betänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Konstnärsnämnden har svarat på betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37). Vi kommenterar främst förslag som berör konstnärer som frilansar genom anställning, företag eller i en kombination.

Sammanfattning

Konstnärsnämnden delar utredningens uppfattning om att arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras för att inkludera fler i systemet. Vi menar att det nya regelverket på ett övergripande plan är bättre anpassat till konstnärernas villkor än det gamla.

Det finns dock en del justeringar som Konstnärsnämnden anser behöver göras för att skapa en rättvisare arbetslöshetsförsäkring som också tar hänsyn till frilansande konstnärers och kulturarbetsmarknadens särskilda villkor.

 • För att arbetslöshetsersättningen ska fungera bättre för frilansande konstnärer menar Konstnärsnämnden att regeringen fortsatt behöver beakta:
 • konstnärer med låga inkomster kan i vissa fall behöva omräkna arbetstid till inkomst,
 • den övre åldersgränsen i arbetslöshetsersättningen bör anpassas till det allmänna pensionssystemet,
 • arbetslöshetsförsäkring i förhållande till uppdragstagare och egenanställda,
 • begränsad verksamhet bör tillåtas i ett vilande företag i de fall det syftar till att återuppta verksamheten,
 • beräkningen av inkomsten bör göras på motsvarande sätt som för sjukpenninggrundande inkomst,
 • konstnärer med oregelbundna arbetsförhållanden, ofta förenat med låga inkomster, kan fastna i en ordning där de utförsäkras efter 100 dagar,
 • den så kallade100-dagarsregeln bör återinföras.

Läs Konstnärsnämndens remissvar

Uppdaterad: 2020-11-03 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se