Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sammordning inom trygghetssystemen

Samordning inom trygghetssystemen (sammanfattning)

Inom EU/EES-området och Schweiz finns en samordning som omfattar:
 •  förmåner vid sjukdom
 •  förmåner för moderskap och motsvarande faderskapsförmåner
 • förmåner vid arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar
 • förmåner vid invaliditet
 • ålderspension
 • ersättning till efterlevande
 • dödsfallsersättning
 • arbetslöshetsförmåner
 • familjeförmåner
 • förmåner vid förtids pension

 

Samordningen vilar på fyra grundläggande principer:

 1. Du kan bara vara försäkrad i ett land i taget och betalar därför bara avgifter i det landet. Det är socialförsäkringsinstitutionerna som avgör vilket land du tillhör. Du kan inte välja. Ta reda på vilka regler som gäller för dig.
 2. Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad. Allt enligt principen om likabehandling och icke-diskriminering.
 3. När du ansöker om en förmån, beaktas vid behov även de perioder då du har varit försäkrad, har arbetat eller varit bosatt i andra länder.
 4. Om du har rätt till kontantförmåner från ett land, kan du normalt få dem även om du är bosatt i ett annat land. Här gäller principen om att sociala trygghetsförmåner kan föras med utomlands.

Samordningen innebär däremot inte att reglerna är lika från land till land. Bidragsformer, ersättningsnivåer och förutsättningarna varierar och det är viktigt att du tar reda på vad som kommer att gälla för dig i det land du kommer att jobba eller bo i.

Huvudregeln är att det är i det land som du arbetar som ansvarar för din sociala trygghet. Detta gäller även om du inte flyttar till det landet utan bor kvar i ditt hemland. För vissa situationer gäller särskilda bestämmelser:

 • Om du bor och arbetar i en medlemsstat och samtidigt också arbetar i en annan ska bosättningslandets lagstiftning tillämpas.
 • Om du arbetar i två eller flera medlemsstater för samma arbetsgivare gäller att du istället omfattas av bosättningslandets regler om en väsentlig del av arbetet utförs där.
 • Om en väsentlig del av arbetet däremot inte utförs i bosättningslandet så gäller lagstiftningen där arbetsgivaren har sitt säte eller bedriver sin verksamhet.
 •  Personer som inte förvärvsarbetar omfattas av lagstiftningen i bosättningslandet.
 •  Bosättningslandets lagstiftning kan också komma att omfatta dig då det av reglerna om arbetslöshetsförmåner för gränsarbetare framgår att bosättningslandets regler träder in istället för landet för senaste anställning. Detta enligt principen om att endast ett lands lagstiftning i taget ska gälla.
 • Om du som arbetstagare blir tillfälligt utsänd av din arbetsgivare eller om du är egenföretagare som under en viss period ska utföra liknande verksamhet i medlemsstat kan under vissa förutsättningar bosättningslandets regler fortfarande gälla.
Uppdaterad: 2018-03-16 Tipsa om sidan

Mer information

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se