Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Momsexempel

Momsexempel

c) Momsregistrering
Bildkonstnären Sigurd Storgårdz funderar över om han ska momsregistrera sig eller inte. Han gör en budget och räknar med att sälja tavlor för 200 000 kr. Hans kostnader är också 200 000 kr. 75 % av kostnaderna är det 25 % moms på (20 %baklänges). Om Sigurd inte momsregistrerar sig, blir hans resultat i inkomst-deklarationen 200 000 – 200 000 = 0 kr. Han betalar alltså varken skatt eller moms.

Om han momsregistrerar sig, ska han betala 12 % moms på försäljningen av målningarna. Momsen ingår i de 200 000 kronorna, så han får räkna baklänges med 10,71 %. Momsen blir 10,71 % x 200 000 = 21 420 kr. Hans intäkt exklusive moms blir 200 000 – 21 420 = 178 580 kr. Han kontrollräknar genom att räkna 12 % moms på 178 580 kronor. Det blir 12 % x 178 580 = 21 430 kr. (De tio kronor som inte stämmer beror på avrundningsfel och är inget att bry sig om).

På kostnaden är det 20 % (baklänges)moms på 75 % av 200 000 kr. Det blir 20 % x 75 % x 200 000 = 30 000 kr i ingående moms. Kvar att dra av i inkomst-deklarationen blir 200 000 – 30 000 = 170 000 kr. Detta innebär att Sigurd deklarerar en inkomst på 178 580 – 170 000 = 8 580 kr. Skatten på detta blir ca
40 % x 8 580 = 3 432 kr. Å andra sidan får han 21 420 – 30 000 kr = 8 580 kr i moms tillbaka från Skatteverket. Han tjänar alltså 8 580 – 3 432 = 5 148 kr på att momsregistrera sig.

d) Skådespelare vid filminspelning – 6 % moms
En skådespelares tillhandahållande av sina tjänster vid en filminspelning har av Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsdomstolen) bedömts utifrån värdet för kunden, vilket var möjligheten att kunna utnyttja visningsrätten till filmen. Därför ansåg domstolen att det handlade om en rättighetsöverlåtelse (6 % moms) och inte en konstnärs utövande (momsfritt). Man gjorde alltså inte någon uppdelning i ersättning för rättighetsöverlåtelse och ersättning för arbetet vid filminspelningen (skådespeleriet, dvs. en konstnärs utövande).(RÅ 2005 ref 82)

e) Gallerimoms
Förmedlar exempelvis en gallerist ett konstverk ska galleristen redovisa 25 % moms på förmedlingsprovisionen. Förmedling innebär normalt försäljning i någon annans namn, dvs. när det framgår för kunden att den han köper från är någon annan än den som genomför (förmedlar) affären. Galleriet måste i ett sådant fall ange på kvittot/fakturan att det är konstnären som är säljare. 

Därefter tar galleristen sin provision och betalar resten till konstnären. På denna provision från konstnären redovisar galleristen moms (20 % av provisionen blir moms vid en baklängesräkning eftersom momssatsen är 25 %).

Säljer galleristen konstverket i eget namn, dvs. när det inte framgår att galleriet bara är förmedlare, blir det 25 % moms på konstverket. Detta brukar kallas förmedling i eget namn, men är egentligen ingen förmedlingstjänst.

Galleri förmedlar konstverk
Ett galleri förmedlade konstverk i eget namn och tog även emot betalningen för konstverken. I och med att förmedlingen inte görs i konstnärens namn ska två transaktioner anses ha gjorts.

Upphovsmannen tillhandahåller konstverken till galleriet till reducerad moms
12 %, medan galleriet tillhandahåller dem till slutkunden med 25 % moms.(RÅ 2003 ref 39)

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

Exempel gallerimoms:

En momsregistrerad konstnär säljer en tavla genom ett galleri. Köparen betalar
10 000 kr. Galleriet får 40 % i provision inklusive moms av konstnären för förmedlingstjänsten.

 

Kunden betalar ett pris som inkluderar
12 % moms på beskattningsunderlaget. Det innebär att momsen på försäljningen är 10,71 % av priset inklusive moms.

 

Kunden betalar 10 000 kr. Varav moms (10,71 % av 10 000 kr) 1 071 kr. Konstnärens beskattningsunderlag 8 929 kr. Provision (40 % av 10 000 kr) 4 000 kr Varav moms (20 % av 4 000 kr) 800 kr.

 

Konstnärens momsredovisning

Utgående moms 1 071 kr

Ingående moms 800 kr

Moms att betala 271

 

Galleriet ska redovisa 800 kr i utgående moms.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se