Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens synpunkter på en eventuell utvidgning av AF Kultur Media

Konstnärsnämndens synpunkter på en eventuell utvidgning av AF Kultur Media

Konstnärsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en eventuell utvidgning AF Kultur Media till fler yrkeskategorier.
Konstnärsnämnden har idag ett givande och värdefullt samarbete med AF Kultur Media och dess ledning. Genom de goda relationer som upparbetats ges Konstnärsnämnden också en insikt och möjlighet till diskussion över förmedlingens verksamhet och utveckling.

Inom organisationen för AF Kultur Media finns idag en väl upparbetad kompetens när det gäller villkoren för kulturens kärnverksamma. En utvidgning till ytterligare yrkesgrupper riskerar att äventyra den väl fungerande struktur och verksamhet som upparbetats inom AF Kultur och Media.

Konstnärsnämnden kan inte se att en utvidgning av AF kultur kommer gynna de utövande och skapande konstnärernas intressen och ställer sig därför negativ till en sådan utveckling.


Konstnärsnämndens synpunkter på en ev. utvidgning av AF Kultur Media febr 2012 
Uppdaterad: 2012-04-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se