Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag SOU 2014:68

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag SOU 2014:68

Konstnärsnämndens yttrande över betänkandet – Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag SOU 2014:68.
Konstnärsnämnden kan inte se att huvudförslaget om att införa en företagsfond vare sig förenklar eller förbättrar avsättningsmöjligheten för enskilda konstnärliga näringsidkare. Myndigheten är även av den åsikten att en ytterligare analys behövs innan ett avskaffande sker av både periodiseringsfonden och upphovsmannakontot.
Därför yrkar myndigheten på att ytterligare analyser görs innan dessa avsättningsmöjligheter avskaffas. Likaså menar Konstnärsnämnden att det kan finnas ett särskilt behov av att se över företag inom kulturområdet som helhet då dessa näringsidkare i flera avseenden skiljer sig åt jämfört med andra näringsidkare i befolkningen i övrigt.

Läs remissvaret.
Uppdaterad: 2015-03-06 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se