Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Personuppgiftslagen, PuL

Personuppgiftslagen, PuL

När du skickar in en ansökan till Konstnärsnämnden lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig.

Samtycke är lika med att godkänna
När du skickar en ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst och klickar på "Skicka" har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Detsamma gäller när du skriver under och skickar in en ansökan på papper.

Hur behandlar Konstnärsnämnden dina personuppgifter?
Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, det kallas lämnat samtycke i lagtexten, eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel kontaktuppgifter eller utbildning. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter
Med behandling menas allt som vi som arbetar på Konstnärsnämnden gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar dem på annat sätt är en behandling av personuppgifter, enligt PuL.

När registreras mina personuppgifter?
Hos Konstnärsnämnden kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om bidrag eller stipendium eller på annat sätt kontaktar oss i något ärende då vi kan behöva spara och lagra personuppgifter i våra arkiv (diarium). Det kan t.ex. vara när du anmäler dig till något av Konstnärsnämndens nyhetsbrev.

Information till dig
Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om ifall personuppgifter om dig behandlas av oss, vilka uppgifter detta är m.m. Du måste skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

Personuppgifter och Internet  
Personuppgiftslagen tillåter i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. Läs mer på datainspektionens webbsida .
Uppdaterad: 2014-07-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se