Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Publikationer

Publikationer

Här hittar du Konstnärsnämndens publikationer sorterade på utgivningsår. Klicka på respektive publikation för att läsa mer, ladda ner eller beställa ett exemplar. Remisser, årsredovisningar med mer finns i högerspalten.

2017

Konstnärers arbetsmiljö
Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av 1 859 individer med frågor om såväl fysiska som psykosociala aspekter av arbetsmiljön.

2016

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation - Rapporten behandlar områdena konstnärernas inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstspridning.

Statistik- och fördjupningsrapport - Stipendier och bidrag inklusive de internationella programmen samt Kulturbryggan.

Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet - I Konstnärsnämndens rapport ”Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet” reder Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, ut grundläggande de begreppen.

Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv - Jämställdhetsintegrerad bedömning av ansökningar om bidrag och stipendier.

Policyhandbok om konstnärliga residens - Konstnärsnämnden har översatt en rapport med rekommendationer från EU.  Bland annat om hur man bygger upp och driver residens.

 

2015

Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet -  rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter, Farida Shaheed. En genomgång av staters skyldighet att respektera, skydda och uppfylla rättigheter för konstnärlig frihet.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet -  om att utveckla ett internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet.

Förslag till former för ett internationellt utbytesprogram för litterära upphovspersoner - en underskning av möjligheterna för att utformat internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet.

Översyn över statens insatser inom dansområdet - en analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov

Konstnärsnämndens undersökningar om konstnärer med utländsk bakgrund Konstnärsnämndens fördelning av stipendier och bidrag går i lika stor utsträckning till konstnärer med svensk som utländsk bakgrund.

2013

Ingen regel utan undantag - Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö - en översyn över regeln och dess innebörd, hur den omsätts i praktiken och en diskussion kring hinder och möjligheter i implementeringen av regeln.

Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet -

2012

Konstnären och kulturnäringarna - en överblick över olika perspektiv på konstnärens roll i de kulturella och kreativa näringarna liksom kulturekonomins betydelse för konstnärerna.

2011

Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster del 3 -  den tredje rapporten i Konstnärsnämndens serie om konstnärliga yrkesutövares inkomstsituation.

2010

Rapport om konstnärernas ekonomi, arbete och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv - del 2. Rapporten kartlägger konstnärernas ekonomiska jämställdhet genom att ta fram och analysera inkomster, tillgångar och transfereringar som kvinnor och män har inom de konstnärliga yrkesområdena.

 

2009

Konstnärernas inkomster del 1 - Undersökningen är den mest omfattande som gjorts i Sverige och omfattade 21 500 konstnärer inom sju konstområden.

Komponisterna i Sverige - Utredningen ger en bild av förutsättningarna för komponisternas möjligheter att vara konstnärligt verksamma i Sverige.

 

2008

Om utställningsersättning - Utredningens syfte var att visa hur ersättningen fungerat i teori och praktik under åren 2004-2006.

2007

Konstnärer i kulturpolitiken -  Rapporten är en fördjupad analys av de olika konstområdenas situation i kulturpolitiken. Den belyser nya villkor på arbetsmarknaden för de olika konstnärskategorierna och visar på konsekvenserna av eventuella förändringar.

2005

Konstnärsnämndens bidragsgivning 2002-2004 uppdelad på kvinnor och män. En kartläggning. - Denna rapport redogör i huvudsak för stipendie- och bidragsgivningen åren 2002–2004.

Uppdaterad: 2017-03-13 Tipsa om sidan

Relaterade länkar

Remisser

Årsredovisningar

Iaspis publikationer

Beställ publikationer

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se