Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning / Generella utgångspunkter

Generella utgångspunkter för bedömning

Oavsett vilket bidrag du söker finns det ett par utgångspunkter som är gemensamma för alla våra bidrag.

Förnyelse och utveckling inom ditt valda konst- och kulturområde

För Kulturbryggans del är det viktigt att ditt projekt kretsar kring förnyelse och utveckling av konst och kultur. Bedömningen görs därför utifrån ditt valda konst- och kulturområde.

Om din ansökan saknar beskrivningar och resonemang utifrån ditt valda konst- och kulturområde, kan ditt projekt riskera att avvisas.

Projektet i centrum – inte projektägaren

För Kulturbryggans räkning är det viktigt att det är projektet som står i centrum. Fokus vid bedömningen ligger därför vid projektets förtjänster – inte vid vilka som medverkar i projektet.

Om du åberopar meriter hos dig själv, hos övriga i projektgruppen, hos samverkansparter eller refererar till tidigare genomförda projekt eller till välkända förlagor som skäl till varför projektet främjar förnyelse och utveckling, kommer ditt projekt att avvisas.

Hur – inte att

Kulturbryggan vill veta på vilka sätt ditt projekt kan komma att främja förnyelse och utveckling inom konst och kultur. Det är därför viktigt att du underbygger dina påståenden med sakliga argument. Att stanna vid påståenden gör det väsentligt svårare att bedöma projektet.

Om din ansökan saknar underbyggda argument kan det resultera i att projektet avvisas.

Uppdaterad: 2018-06-25 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se