Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Behandling av jäv

Behandling av jäv

Konstnärsnämnden har en policy för jäv som gäller för alla anställda och alla ledamöter i styrelsen och bidragsfördelande organ. Policyn utgår från förvaltningslagens bestämmelser kring jäv men Konstnärsnämndens tillämpning är strängare än vad lagen kräver.
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet och har därför krav på saklighet och opartiskhet. Inom Konstnärsnämnden handläggs ärenden som har stor ekonomisk betydelse och en anställd eller en ledamot ska inte kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Att arbeta med arbets- och referensgrupper är ett sätt att knyta till sig kvalificerad sakkunskap för de olika kulturområdena. Med en sådan ordning finns alltid en risk för lojalitetskonflikter. Att hitta personer som är kunniga inom konstområdet utan att de själva är i kontakt med eller arbetar med området är varken möjligt eller önskvärt. Konstnärsnämnden är medveten om riskerna med ett sådant system och eftersträvar därför största möjliga öppenhet kring besluten.

Styrelsen och de bidragsfördelande organen går igenom regelverket kring jäv minst en gång per år. Anställda och ledamöter har, var och en, ett eget ansvar för att följa förvaltningslagens regler om jäv. Man ska avstå att delta i handläggningen av ett ärende om någon närstående är sökande, om man är vän eller ovän med någon part, ekonomiskt beroende av beslutets utgång eller om det kan misstänkas att det inte kan göras en opartisk bedömning av någon annan anledning. Det finns också en gråzon inom vilken det är svårt avgöra om någon är jävig i lagens mening. I alla sådana fall tillämpar Konstnärsnämnden  en försiktighetsprincip som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull”.

 I de fall då någon anmält jäv och inte deltagit i behandlingen av en ansökan, anges detta i Konstnärsnämndens beslut.
Ladda ned Konstnärsnämndens policy kring jäv »
Uppdaterad: 2014-12-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se