Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Resebidrag Berlin (tillfälligt resebidrag)

Resebidrag Berlin (tillfälligt resebidrag)

Vi utlyser ett särskilt resebidrag till Berlin för en vistelse om två veckor som ska äga rum mellan 1 november - 31 december 2018. Bidraget inkluderar boende samt 15 000 kronor, sista ansökningsdag är 30 augusti 2018.
Bidraget till Berlin söks på samma blankett som det ordinarie resebidraget.

Resebidrag kan sökas för en egen resa utomlands på eget initiativ i arbets- eller studiesyfte. Man kan exempelvis få bidrag för att delta i kurser och fortbildning, se föreställningar, besöka festivaler eller göra research. Syftet ska vara preciserat, bidrag ges inte till ”allmänna” bildningsresor eller inspiration. Bidraget ska i första hand täcka resan och uppehället, endast för dig själv som söker.

Särskild utlysning: Resebidrag till Berlin inom teater och film

Resebidrag till Berlin Resebidrag kan sökas för en tvåveckors vistelse i Berlin av teater- och filmkonstnärer. Vistelsen ska äga rum mellan 1 november - 31 december 2018, endast denna period. (Det går även att söka vanligt resebidrag till Berlin om det avser en annan period.)

Resebidraget till Berlin syftar till att ge möjlighet till eget arbete, research, deltagande i kurser, nätverka och för att allmänt ta del av stadens kulturutbud inom film respektive teater och scenkonst.
I ansökan ska du ange ditt syfte med vistelsen och vad du vill använda resan till, samt vilken tvåveckorsperiod du vill vistas i Berlin mellan 1 nov-31 dec. Om ni är två som ska arbeta tillsammans ska båda komma in med varsin ansökan. Ansökan görs på ordinarie ansökningsblankett om Resebidrag.

Ansökningsperioden är 1 juni - 30 augusti 2018. Beslut fattas i början av oktober.

Bidraget till Berlin söks på samma blankett som det ordinarie resebidraget.

Detta ingår i resebidraget till Berlin

Boende i en tvårumslägenhet på 74 kvm i centrala Berlin. 15 000 kronor som ska täcka dina resor, mat, biljetter etc. Lägenheten har ett sovrum med en dubbelsäng och vardagsrum med soffa samt ett fullt utrustat kök.

Resebidrag beskrivning

Målet med resan ska vara att främja den sökandes konstnärliga utveckling eller arbetsmöjligheter. Man kan inte söka stöd för längre utbildningar utan endast till kortare fortbildningskurser och liknande.

Är man inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, visa film på festival eller till ett internationellt samarbete ska man i stället söka bidrag till internationellt kulturutbyte.

Om man ska göra resan tillsammans med en kollega måste man lämna in varsin ansökan. Man kan inte heller ansöka om stöd för flera olika resor på samma blankett. Planerar man mer än en resa måste man lämna in en ansökan per resa. Observera att du inte kan söka resebidrag för resor enbart inom Sverige, däremot för transfer till flygplats.

Konstnärsnämnden kan bevilja stöd till en resa som vid beslutstillfället redan har genomförts, dock under förutsättning att ansökan lämnats in före avresan. Resebidrag är skattefria.

Lämna inte in ansökan om både resebidrag och internationellt kulturutbyte för samma resa, om du är osäker kontakta handläggare

Vem kan söka resebidrag

Konstnärsnämnden ger bidrag till yrkesverksamma konstnärer. Bidrag ges alltså inte till amatörverksamhet eller till personer som är under utbildning, inbegripet konstnärlig högskoleutbildning även på masters nivå. För att få stöd ska man vara bosatt i och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige. Dramatiker hänvisas till Sveriges Författarfond.

Bilagor

Som frivilliga bilagor kan lämnas presentation av egna arbeten via länkar, programblad, presentation av resmålet, kort projektbeskrivning mm. Alla bilagor måste vara i A4-format eller ha kopierats till det formatet. Bilagor bör dock begränsas – endast sådana som konkret berör själva resan.

Om ansökan

Ansökan görs företrädesvis digitalt via vår hemsida. Ansök här. För att ansöka digitalt behöver du en bank-ID eller e-legitimation. Mobilt Bank-ID är att rekommendera. Ansökan kan göras på pappersblankett som laddas ner via vår hemsida.

Pappersblanketten ska signeras personligen och skickas per post.
Ansökningar kan ej skickas med e-post.

Ansökan måste inkomma sista ansökningsdagen. Beslut ges ca sex veckor efter sista ansökningsdagen. Resebidrag beslutas fyra gånger per år.

Om man blir beviljad resebidrag ska man lämna en skriftlig redovisning för resan senast en månad efter hemkomst. I redovisningen ska man beskriva hur man genomfört resan, vilka erfarenheter man gjort och vilken betydelse den fått/kan få för ens konstnärliga verksamhet, samt ett budgetutfall.

Uppdaterad: 2018-06-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se