Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arts Organizations Out of Office - Dealing with Changing Political Landscapes

Arts Organizations Out of Office - Dealing with Changing Political Landscapes

Datum: torsdag 3 maj 2018
Tid: 13.00 - 17.00
Plats: Konstnärsnämnden
Adress: Maria skolgata 83, Stockholm
Fri entré
I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?
Nätverket AOOO samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket finna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför.
Under nätverkets första träff utforskar vi tillsammans med inbjudna föreläsare samtida hot och motsättningar i en nordisk och europeisk kontext, samt hur offentlig kulturpolitik påverkar konstens utrymme och uttryck. Eftermiddagens föreläsningar är öppna för alla.

Välkommen!
Torsdag 3 maj
13.00 - Föreläsning #1
14.00 - Föreläsning #2
15.00 - Föreläsning #3
16.00 - Diskussion
17.00 - Avslutning

I nätverket ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in Solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK). Träffen genomförs med stöd av Nordisk Kulturkontakt, Konstfrämjandet, Polska Institutet och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.
 

Uppdaterad: 2018-04-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se