Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning / Strukturbidrag

Bedömning inom strukturbidraget

Med vårt strukturbidrag vill ge bidrag till projekt som långsiktigt syftar till att skapa kreativa miljöer och sammanhang som stärker förutsättningarna för konstnärligt skapande i hela landet.

Nedan följer de frågor som vi ställer till projektet om du söker vårt strukturbidrag. Vi fäster olika vikt vid olika frågor, vilket innebär att vissa frågor har en större påverkan på den prioriteringsordning vi sammanställer inför beslut. Under respektive fråga anges hur stor denna påverkan är.

1. Finns det regionala strukturer för konstnärligt skapande inom valt konst- och kulturområde?

Här avses om det på regional nivå finns motsvarande resurser eller strukturer inom valt konst- och kulturområde.

 • Finns det resurser med liknande funktion?
 • Vad skiljer dessa från vad projektet vill åstadkomma?

Påverkan på prioriteringsordningen: 33 %.

2. Stärker projektet regionala förutsättningar för konstnärligt skapande inom valt konst- och kulturområde?

Här avses om projektet förbättrar eller utvecklar förutsättningarna för konstnärer och kulturskapare att verka inom regionen. 

 • Har projektet kapacitet att åstadkomma väsentliga förbättringar på regional nivå för konst- och kulturområdet?
 • Kan projektet utgöra en resurs för fler konst- och kulturområden på ett regionalt plan?

Påverkan på prioriteringsordningen: 27 %.

3. Är samverkansparterna relevanta för vad som ska uppnås på såväl kort som lång sikt?

Här avses hur betydelsefulla och väl förankrade projektets samverkansparter är.

 • Är samverkansparternas bidrag till projektet avgörande för dess genomförande inom ramen för ansökan?
 • Är samverkansparterna centrala för projektets fortlevnad efter etableringsfasen?

Påverkan på prioriteringsordningen: 20 %.

4. Är aktiviteterna relevanta för vad som ska uppnås inom ramen för ansökan?

Här avses om aktiviteterna visar på att projektet kan uppnå sitt syfte.

 • Skapar aktiviteterna sammantaget en tydlig bild av vad som ska genomföras?
 • Saknas det för ändamålet relevanta aktiviteter?

Påverkan på prioriteringsordningen: 13 %.

5. Avspeglar projektgruppens rollfördelning den kompetens och erfarenhet som krävs för att genomföra projektet?

Här avses projektgruppens medverkande, tillika de personer som ska driva projektet på regelbunden basis.

 • Har projektet rätt kompetens och erfarenhet på rätt plats?
 • Finns det brister i rollfördelningen som kan påverka projektets genomförande?

Påverkan på prioriteringsordningen: 7 %.

Uppdaterad: 2018-08-10 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se