Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämnden får ökad möjlighet till ytterligare satsningar under 2018

Konstnärsnämnden får ökad möjlighet till ytterligare satsningar under 2018

2017-12-19
Konstnärsnämnden får större ekonomisk möjlighet att främja konstnärlig utveckling. Detta framgår av myndighetens regleringsbrev för 2018.

Av höjningen på drygt 38 miljoner kronor kommer nästan häften, 18 miljoner, att användas till stipendier inom bild- och formområdet samt program- och informationsverksamhet inom Iaspis.

Drygt 40 procent av höjningen, 15,9 miljoner, kommer att användas för att förstärka anslaget för bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film samt utvecklandet av de internationella programmen inom musik och dans.
Även Kulturbryggan har fått en höjning med 4,7 miljoner.

Stapeldiagram som visar Konstnärsnämndens ökning av anslag Ersättningar  och bidrag till konstnärer (5:2) mellan åren 2017 och 2018  

Dessa summor framgår av Konstnärsnämndens regleringsbrev som beslutades av regeringen den 13 december 2017.

Av regleringsbrevet framgår att Konstnärsnämnden ska samverka med andra aktörer för att kulturen ska komma fler till del i hela landet. Detta ska ske genom att främja möjligheten att verka professionellt som konstnär i hela landet.

Konstnärsnämnden ska också utveckla insatser för att ge stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet utsätts för hot, våld och trakasserier.

Läs Konstnärsnämndens regleringsbrev 2018 i sin helhet.

 
Uppdaterad: 2017-12-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se