Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Tystnadskulturen måste brytas

Tystnadskulturen måste brytas


Foto: Johan WestinAnna Söderbäck, Konstnärsnämndens direktör.
2017-12-19
Konstnärernas arbetsmiljö måste förändras och vi har alla ett ansvar, skriver Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden i sin julhälsning.

Nu har jag arbetat som myndighetschef på Konstnärsnämnden under tre och en halv  månad. Spännande och händelserik höst har det varit. #metoo med efterföljande upprop inom olika konstområden har skakat om åtminstone mig. Många kallar det en revolution. Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke har med kraft uttryckt hur allvarligt hon ser på missförhållanden inom framför allt scenkonsten. Hon utkräver ansvar från oss alla.

Konstnärsnämnden arbetar med jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden har sedan 1998 haft ett Jämställdhetsuppdrag och är sedan 2013 JIM-myndighet (Jämställdhetsintegrering i myndigheter). Vi arbetar alltså sedan länge med frågor om jämställdhet. Så sent som i våras kom Konstnärsnämndens rapport Konstnärers arbetsmiljö, som bygger på en enkätundersökning där frågor ställs om bland annat sexuella trakasserier.

Vi har utbildat arbetsgrupper i jämställd fördelning av bidrag

Konstnärsnämnden ska enligt uppdraget bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Vad gör vi då rent konkret? Våra arbetsgrupper arbetar vid bedömningar av ansökningar med tvärgående aspekter som kopplas till den konstnärliga kvaliteten ur ett demokratiskt perspektiv.

Och tagit fram en skrift

En skrift togs fram 2016 av Eva Mark; Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv (Jämställdhetsintegrerad bedömning av ansökningar om bidrag och stipendier) och samtliga ledamöter i arbetsgrupperna genomgick en utbildning. Vid bedömning av bidragsansökningar tar man hänsyn till bland annat kön, ålder, etnisk mångfald, ekonomiska hänsynstagande, mångfald i konstuttryck och geografisk spridning.

Kvantitativ jämställdhet uppnås, men…

Sedan länge har bidragsgivningen uppnått kvantitativ, så kallad statistisk jämställdhet, det vill säga att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40-60 procent eller jämnare. (Ett undantag har efter beslut i Konstnärsnämndens styrelse gjorts på danssidan, där 30-70 procent tillämpas till kvinnornas ”fördel”, eftersom kvinnliga sökande ofta utgör nästan 70 procent av inkomna bidragsansökningar.) Nu återstår att arbeta mer aktivt med den kvalitativa jämställdheten.

Dialogseminarium om diskriminering och trakasserier

För att vara bättre rustade, kommer Konstnärsnämndens ledning och personal, tillsammans med ledamöter i arbetsgrupper och styrande organ, att genomgå ett dialogseminarium som tar upp diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi tar detta breda grepp, då erfarenheten visar att om fokus ligger på ett strukturellt problem, så kan detta lätt ersättas av ett annat. Därför behöver arbetet och diskussionen utgå från flera dimensioner, inte acceptera svartvita bilder, utan bejaka och omfatta komplexiteten i olika maktstrukturer.

Vi måste sluta använda härskartekniker

Vad #metoo bland annat visar är att antalet som upplever sig sexuellt trakasserade är enormt. Problemet är strukturellt och handlar i de flesta fall om negativ maktutövning. Här krävs att alla delar av samhället bidrar för att en förändring ska äga rum. Både kvinnor och män. Det kommer att krävas ett djupgående förändringsarbete, där vi tillsammans tittar kritiskt på de normer som styr våra tankar och handlingar. Vi behöver lära oss känna igen och sluta att använda oss av härskartekniker. Vi behöver säga ifrån när vi upplever oss utsatta eller ser någon som utsätts. Ifrågasättande av den utsattas berättelse måste upphöra för att tystnadskulturen ska brytas.

Bryta tysthetskulturen

Vårt sikte är inställt på en framtid där vi bättre kan ta hand om vår gemensamma arbetsmiljö. Vi ska arbeta för att konstnärernas arbetsmiljö förbättras, särskilt de frilansande konstnärerna.  Som chef vill jag leda med ett tillitsbaserat ledarskap. Det kommer som alltid att ta tid att skapa förtroende, men det är nödvändigt för att bryta tystnadskulturen. Att bryta kulturer tar tid i alla sammanhang. #metoo har öppnat ett fönster, där en mängd berättelser strömmat ut. Nu kommer det krävas något av oss alla för att hålla fönstret öppet över tid. För att det ska lyckas behöver vi rusta oss med tålamod samt en stor portion kärlek och mod.

Med hopp om att alla dessa vittnesmål inte ska vara förgäves utan bidra till att stärka oss i medmänsklig och kärleksfull närvaro till varandra, önskar jag er alla en riktigt

GOD JUL!

Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden

 

 

 
Uppdaterad: 2017-12-19 Tipsa om sidan

Relaterad information

 

Ladda ner eller beställ Eva Marks rapport:

------

 

Ladda ner eller beställ Konstnärers arbetsmiljö

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se