Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Tidigare chef på Konstnärsnämnden friad från mutanklagelse

Tidigare chef på Konstnärsnämnden friad från mutanklagelse

2017-12-05
Stockholms tingsrätt anser att deltagande i branschträffar är en del av myndighetens uppdrag

Stockholms tingsrätt ogillar åtalet mot ett antal personer i tidigare eller nuvarande chefsbefattning på Konstnärsnämnden, Statens Kulturråd och Statens Musikverk. Åtalet gällde tagande av muta genom deltagande i ett antal branschträffar anordnade av två branschorganisationer inom musikområdet.

Staten kräver att myndigheter samverkar med, och håller sig uppdaterade om vad som händer inom olika konstområden, vilket tingsrätten påpekar i domen.  Därför har, enligt domen, myndigheternas närvaro vid de specifika branschträffarna varit berättigad. Tingsrätten menar också att det är viktigt att dessa träffar pågått sedan lång tid tillbaka och att de bevakats av media.

 
Uppdaterad: 2017-12-05 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se