Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat

Stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat

2017-08-15
Regeringen har gett Konstnärsnämnden ett utökat uppdrag att utveckla former för stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat.

Uppdragets syfte är i första hand att öka kunskapen och förståelsen för konstnärers situation. Vidare att samla och sprida information om de stöd som finns för konstnärer som utsätts för hot och hat. Arbetet ska göras i samråd med andra berörda myndigheter och organisationer. Bland annat ska Konstnärsnämnden samråda med Brottsoffermyndigheten som fått i uppgift att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial.

Uppdraget innebär att Konstnärsnämnden får 500 000 kronor under 2017. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2018.

Uppdraget är en del av regeringens handlingsprogram som beskrivs i ”Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer

 
Uppdaterad: 2017-08-18 Tipsa om sidan

Relaterad information

Läs pdf dokumentet Uppdrag till Konstnärsnämnden att utveckla former för att ge stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se