Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Remissvar på Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Remissvar på Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

2017-05-29
Konstnärsnämndens remissvar på betänkandet Ds 2017:8, Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.

Betänkandet handlar om förnyelse av kultursamverkansmodellen genom förändringar i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Betänkandet utgår från den utvärdering av kultursamverkansmodellen som Kulturutskottet låtit göra 2015.

Konstnärsnämnden anser att betänkandet är väl grundat, men har en avvikande mening om förslaget att konst- och kulturfrämjande verksamhet tas bort ur förordningen. Inom ”konst- och kulturfrämjande verksamhet”  ryms alla konsulenter för olika konstområden som arbetar för att skapa kontakter mellan konstnärer och publik, institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

 
 
Uppdaterad: 2017-05-29 Tipsa om sidan

Relaterad information

 Ds 2017:8, Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se