Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens budgetunderlag 2018-2020

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2018-2020

2017-03-02
Den 1 mars 2017 lämnade Konstnärsnämndens styrelse budgetunderlaget för 2018-2020 till regeringen

Konstnärsnämnden har till uppgift att utföra regeringens konstnärspolitik, främja konstnärernas förutsättningar för konstnärligt skapande samt att genom Kulturbryggan främja nyskapande kultur. Främjandearbetet innebär mer egendriven verksamhet inom myndigheten.

Myndighetens expertkunskap ska ge underlag för reformer och framtida politiska förslag och beslut. Myndigheten vill stärka konstnärspolitiken nationellt i en fördjupad dialog med landets regioner och landsting för att främja en infrastruktur för det konstnärliga skapandet med avtal, samtal och seminarier.

Konstnärsnämnden föreslår stärkt finansiering bland annat för att kunna genomförande följande:

 • Medlen för stipendier och bidrag behöver ökas för att återställa den urholkning som skett av stöden samtidigt som antalet verksamma konstnärer ökat och dessutom en påtaglig genrebreddning skett. Det ligger också i myndighetens uppdrag att beakta och stödja mångfaldsaspekter, en breddning som inte kan ske utan hårda prioriteringar.
 • För att långtidsstipendierna, som gradvis ska ersätta inkomstgarantierna, ska kunna fördelas jämställt mellan konstområden och mellan könen behöver myndighetens fem konstområden en kraftfull höjning av antalet långtidsstipendier.
 • Konstnärsnämnden anser att det direkta stödet till bild- och formkonstnärer behöver ökas eftersom det är det enda direkta statliga stöd av betydelse för konstnärlig utveckling som finns. 
 • KIM, Konstnärsnämndens internationella musikprogram, behöver utökade resurser för att inte bara omfatta komponister utan samtliga konstnärer inom musikområdet. En utökning av medlen för att täcka personella och administrativa resurser är nödvändig för att programmet ska kunna fortsätta.
 • För en ökad jämställdhet inom teaterområdet behöver området tillföras medel för att möjliggöra att kvinnor inom området ges förutsättningar att skapa egna förutsättningar för att arbeta i sin konstart.  
 • Konstnärsnämnden vill främja produktion, arbetsvillkor och konstnärlig utveckling inom dansområdet. KID, Konstnärsnämndens internationella dansprogram, behöver utvecklas för att vara mer verksamt regionalt i internationella samverkansprojekt, genomföra fler expertbesök, främja danskonstnärers internationella kontakter vid mässor och festivaler samt skapa längre utlandsvistelser.
 • Myndigheten behöver stärka stödet till filmkonstnärer för att ge utrymme för bredare och samtida skapande av rörlig bild och film. 
 • Konstnärsnämnden vill starta ett internationellt program för författare, översättare och kulturjournalister enligt det förslag som 2015 lämnades till regeringen.
 • Kulturbryggans bidragsmedel behöver återställas till ursprunglig nivå för att vara en aktör för nyskapande kultur och förvaltningsmedlen öka till en nivå som täcker enhetens kostnader och ger utrymme till en grundläggande utveckling av verksamheten.
 • Konstnärsnämndens förvaltningsmedel behöver stärkas för att möjliggöra helheten av den utökade verksamheten, behålla och stärka kvaliteten i stipendie- och bidragsgivning samt analys samt uppfylla de skärpta krav som ställs på digitalisering av dokument och arkivhantering.

Länkar Konstnärsnämndens budgetunderlag 2018-2020
 
Uppdaterad: 2017-03-08 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se