Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bidrag / Våra bidrag / Strukturbidrag

Kulturbryggans strukturbidrag

Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att etablera fysiska resurser och strukturer som stärker förutsättningarna för konstnärligt skapande i hela landet.

Vad går det att söka bidrag för?

För gedigna och kraftfulla förprojekteringar som i slutändan syftar till att etablera fysiska resurser/strukturer för konst- och kulturproduktion på platser i landet där dessa saknas. Här avses fysiska platser som hubbar, resurscentrum, verkstäder eller motsvarande, och inte digitala plattformar eller virtuella verktygslådor.

En målsättning är att dessa resurser och strukturer på sikt ska kunna generera konst- och kulturprojekt som är ändamålsenliga inom Kulturbryggans projektbidrag.

Vem kan söka bidrag?

Följande organisationsformer kan söka strukturbidrag:

 • Aktiebolag
 • Ekonomisk förening
 • Enkelt bolag
 • Enskild person F-skatt
 • Fysisk person med A-skatt
 • Handelsbolag
 • Ideell förening
 • Kommanditbolag
 • Kommun
 • Landsting
 • Stiftelse (privat)

Funderar du på att söka bidrag i egenskap av fysisk person med A-skatt bör du förbereda dig på, i händelse av att ditt projekt beviljas bidrag, att säkerställa att projektet rekvirerar medel och drivs genom en annan organisationsform.

Vi betraktar inte fysisk person med A-skatt som en lämplig plattform för de projekt vi beviljar medel till. Projektet kan komma att schablonbeskattas vilket kan påverka din personliga ekonomi negativt och även minska dina möjligheter att genomföra det. Dessutom är arbetsgivarförhållandena oklara i de fall du ska arvodera andra personer inom ramen för projektet. 

Villkor

Gemensamma villkor för alla vår bidrag finns här. Strukturbidraget har inga specifika villkor utöver de generella villkoren.

Prioriteringar

Gemensamma prioriteringar för alla våra bidrag finns här.

Utöver dessa kommer vi inom strukturbidraget att prioritera förprojekteringar som syftar till att etablera fysiska resurser/strukturer utanför storstadslänen Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Utgångspunkter för bedömningen

Gemensamma utgångspunkter för alla våra bidrag finns här. Specifika frågeställningar för strukturbidraget finns här.Uppdaterad: 2018-08-06 Tipsa om sidan

Relaterad information

Så här fyller du i en ansökan om strukturbidrag

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se